Image

Stora Bostadsdagen Göteborg - 1 juni 2023

Torsdag 1 juni

Det här är ett högaktuellt seminarium om bostäder och marknaden för bostadsfastigheter i Göteborgsregionen. Dagen är fylld av analys, inspiration och nätverkande.


Program Stora Bostadsdagen Göteborg 2023

09.00 Välkommen!

Erik Blix, moderator

Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News

 

09.10: Öppningstal: Bostadsministern om nya bostadspolitiken

Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Fler bostäder behövs för att underlätta för ungdomar att få sin första bostad och för att bidra till flyttkedjor samt lokal och regional utveckling. Samtidigt var en av regeringens första åtgärder att ta bort investeringsstödet, till mångas förtret. Hur kommer svensk bostadspolitik att se ut framåt?

Andreas Carlson (KD), infrastruktur- och bostadsminister

 

09.25 Makroanalys – när kommer trendbrottet?

Räntehöjningarna står som spön i backen, och effekterna från oroligheterna i vår omvärld har påverkat den ekonomiska verkligheten. När är vi ”klara” med räntehöjningarna? Och, varför fortsätter höjningarna när inflationen är på väg att stagnera? Finns det ett scenario där vi lever i ett nollränteläge igen?

Gustav Helgesson, analytiker, Nordea

 

09.55 Analys: Fastighetsmarknaden i dag – generellt samt fokus bostäder

Efter transaktionsrekord 2021 så gick transaktionsvolymen tillbaka under fjolåret. De stora jättarna är numera nettosäljare snarare än nettoköpare. Är det starten på en ny trend? Och hur ser utsikterna specifikt för segmentet bostadsfastigheter ut; när kommer ljusningen?

Annika Edström, analyschef, CBRE Sverige

 

10.25 Fika- och mingelpaus

 

10.55 Trepartsmodellen ­– här för att stanna?

2023 är första året där den nya trepartsmodellen, som slutits mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna, används. Förhandlingarna har på flera håll återigen dragit ut på tiden – så vilken nytta gör den nya lösningen egentligen? Lyssna när de tre parterna diskuterar de nya spelreglerna och huruvida det finns andra vägar framåt för att på sikt ha en fungerande ordning.

Rikard Ljunggren, vd Fastighetsägarna, GFR 

Carl-Johan Bergström, förhandlingschef, Hyresgästföreningen

Terje Johansson, vd, Förvaltnings AB Framtiden

 

11.20 Så kan vi bygga mer i tuffa tider

Bostadsbranschen märker av nedgången i konjunkturen tydligt. I denna osäkra tid finns det stora fördelar med att bygga med CM, Construction Management, som är en genomförandeform som möjliggör för sena beslut och öppnar upp för en sund konkurrens där bygg- och entreprenadprojekt kan delas på fler enheter och där även mindre, nischade företag kan delta. Här får vi veta mer om hur vi kan effektivisera bostadsbyggandet.

Helena Staaf, chef verksamhetsutveckling/senior projektledare, Forsen

 

11.45 Polischefen som blev fastighets-vd

Han var som lokalpolisområdeschef i allra högsta grad delaktig i att lyfta bort Gårdsten från listan över särskilt utsatta områden. I dag är han vd för Gårdstensbostäder. Hur ser planerna ut framåt – vilka är dagens utmaningar?

Ulf Merlander, vd, Gårdstensbostäder


12.10 Lunch- och mingelpaus

 

13.10 Tvärnit på bostadsmarknaden – vilka är affärsmöjligheterna?

Byggpriserna skenar och bostadsproduktionen har tvärnitat. Vad innebär det för flyttkedjorna och våra demografiska utmaningar? Vilka affärsmöjligheter uppstår i den här miljön?

Linda Lövgren, senior analytiker, WSP

 

13.35 Panelsamtal: Nyproduktionsmarknaden i Göteborg

Ett nytt Halmstad ska in i Göteborg, har det sagts. Men när flera aktörer nu valt att dra ner på produktionstakten och avbryter planerna på nya projekt måste frågan ställas: Vad krävs för att nyproduktionen ska accelerera som planerat? Fyra aktörer på bostadsmarknaden diskuterar den helt avgörande frågan.

Tommy Fritz, vd, Tosito

Thorbjörn Hammerth, vd, Familjebostäder

Mårten Lilja, vice vd, affärsområdeschef Bostad, Riksbyggen

Regina Svantesson, senior business developer, head of partnership, Nordea 

 

14.00 Fika- och mingelpaus

 

14.30 Vision Älvstaden: Håller tidsplaneringen?

Vision Älvstaden kommer vara ”något som ingen har sett tidigare”. Men hur ska den nya blandstaden i allmänhet, och Frihamnen i synnerhet, egentligen se ut? När sätts spaden i marken? Och kommer tidsplanen att hålla?

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs stad

 

14.55 Den heta bostadspotatisen: Ombildningar av hyresrätter i innerstaden eller ej?

Ska alla, oavsett förutsättningar, kunna bo var som helst? Vad mår innerstaden bäst av? Fler hyresrätter på attraktiva adresser, eller att fler bostadsrätter tillförs? Hur gör vi Göteborg till en stad för alla? Experter och politiker om hur staden på sikt ska se ut.

Axel Darvik (L), kommunalråd, Göteborg

Daniel Bernmar (V), kommunalråd, Göteborg

Johannes Hulter (S), kommunalråd, Göteborg

Christina Heikel, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren 


15.25 Branschmingel

Reflektera över allt som kommit fram under dagen ihop med kollegorna i branschen. 

Passa på att träffa gamla vänner och knyta nya kontakter. Det bjuds på passande dryck och tilltugg.

Stora Bostadsdagen Göteborg 2023

Var: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg

När: 1 juni, 09.00 – 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15, samt branschmingel ca. 16 – 17).

Pris: 5995 kronor exkl. moms


Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:
Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:Partner:


Film från tidigare event: