Image
Det är tydligt att 2021 var strukturaffärernas år och det skedde flera stora uppköp.

Tidigare uppköp vi minns

Transaktioner Fastighetssverige tog en promenad i minnenas allé efter gårdagens besked om att Doxa har för avsikt att köpa Serneke. Här är några av de största affärerna det senaste decenniet.


Tribona: Sista handelsdag 22 februari

Bolag Catena har nu 94,5 procent av aktierna i Tribona och påkallar tvångsinlösen inom kort.
Sista handelsdag i Tribona-aktien blir den 22 februari.


Tribona förlänger med Post Nord i Haninge

Uthyrning Tribona förlänger befintligt hyresavtal med Post Nord i fastigheten Jordbromalm 4:41, Haninge, med drygt sex år omfattande cirka 32 000 kvadratmeter. Överenskommelsen omfattar även en utbyggnad om 7 000 kvadratmeter.


Catena uppe i 91,6 procent av Tribona

Bolag Catena innehar nu 91,6 procent av aktierna och rösterna i Tribona. Bolaget förlänger nu acceptperioden till 5 februari. Därefter påkallas tvångsinlösen.


Justerad tidsplan för Tribonaaffären

Bolag Catena har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till Tribonas aktieägare med en preliminär acceptperiod under december månad 2015. Nu justeras tidplanen något.


Catena reviderar sitt Tribona-erbjudande

Bolag Aktiemarknadsnämnden anser att Catenas erbjudande inte är förenligt med likabehandlingsprincipen, eftersom aktieägare i Tribona, som innehar färre än 1000 aktier i Tribona, inte erbjuds aktievederlaget som har ett högre värde än kontantvederlaget. Caten reviderar nu erbjudandet något.


Budkommittén säger ja

Bolag Tribonas budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i bolaget att acceptera Catenas erbjudande. Corem har dragit tillbaka sitt bud.


Hermelin blir ordförande i Tribona

Bolag I morgon hålls den extra bolagsstämman i Tribona som utlystes av aktieägare som nu har gått med på att sälja sina aktier till Catena.
En ny styrelse, ledd av Catenas vd Gustaf Hermelin föreslås ta över redan i samband med bolagsstämman.


Budkommittén mer positiv den här gången

Bolag Tribonas budkommitté konstaterar att Catenas bud är bättre än Corems.


Nytt bud på Tribona - köparen har säkrat 62 procent

Bolag Ett nytt bolag ger sig in i kampen om Tribona. Klövern har redan sålt sin del – 29,55 procent och sammanlagt har budgivaren redan säkrat 62 procent av aktierna.


Corem väntar in Klövern

Bolag På fredagens extra bolagsstämma i Corem beslutades om så kallad fortsatt bolagsstämma. Corem behöver avvakta besked från Klövern om det bud Klövern har fått på sina aktier i Tribona.


Klövern får bud på sina Tribonaaktier

Bolag Klövern meddelar på fredagen att bolaget har fått ett bud på sina aktier i Tribona som är mer fördelaktigt än Corems offentliga uppköpserbjudande på Tribona.

Corem väntar in Klövern

Bolag På fredagens extra bolagsstämma i Corem beslutades om så kallad fortsatt bolagsstämma. Corem behöver avvakta besked från Klövern om det bud Klövern har fått på sina aktier i Tribona.


Nollresultat för Tribona

Bolag Som första fastighetsbolag på börsen släpper Tribona nu sin Q3-rapport. Bolaget redovisar i stort sett inga värdeförändringar på fastigheter och Q3-resultatet per aktie ligger på 0,0 kronor (-1,70).


Ordföranden lämnar Tribona

Bolag Mats-Olof Ljungqvist har meddelat Tribona att han inte står till förfogande för omval vid den extra bolagsstämman den 23 oktober.


Asklin och Nachemson föreslås till Tribonas styrelse

Bolag Den aktieägarminoritet som begärde sammankallande av en extra bolagsstämma i Tribona föreslår att bolagets styrelse utökas med Anette Asklin och Mikael Nachemson. Samtidigt dras förslaget att ändra styrelsearvodena tillbaka.


Tribona: Budkommittén säger nej

Bolag Tribonas budkommitté, ledd av bolagets styrelseordförande Mats-Olof Ljungquist, rekommenderar aktieägarna att säga nej till Corems bud på bolaget.


Corem lägger bud på Tribona

Bolag Styrelsen i Corem har beslutat att lämna ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Tribona.
– Kombinationen av Corem och Tribona drivs av både industriell och finansiell logik, och därigenom skapas ett ledande fastighetsbolag med goda möjligheter för fortsatt expansion och högkvalitativ förvaltning, säger Patrik Essehorn, styrelseordförande i Corem.


Bud på Tribona förkastas av styrelsen

Bolag En maktkamp håller på att blossa upp inom Tribona. Bolaget kallar inom kort till en extra bolagsstämma efter att en grupp aktieägare vill utöka styrelsen med två personer. Samtidigt meddelar styrelsen att ett bud på samtliga bolagets aktier har kommit in. Styrelsen rekommenderar dock aktieägarna att inte acceptera förslaget.


Sänkt vakansgrad för Tribona

Bolag Efter ett lyckat uthyrningsarbete har Tribona höjt sin uthyrningsgrad till 89,9 procent, från 84 procent vid årsskiftet.


Tribona tecknar tioårigt kontrakt i Burlöv

Uthyrning Tribona har tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal omfattande 4 150 kvadratmeter i fastigheten Tågarp 16:17 i Burlöv.