Image

Kungsleden säljer Hemsö

Transaktioner Kungsleden säljer nu sitt hälftenägande i Hemsö. Aktien steg i fredags kraftigt på Stockholmsbörsen.


Kungsleden-ordförande ökar sitt innehav

Bolag Kungsledens ordförande Håkan Bryngelson har, liksom vd Thomas Erséus, köpt Kungsledenaktier efter att aktien rasat på börsen.


Erséus tankar Kungsledenaktier

Bolag Kungsleden föll stort på börsen i förra veckan. Nu har vd Thomas Erséus fyllt på sin egen portfölj med 40 000 aktier.


Erséus: Renodling och försäljning av Hemsö

Bolag Kungsleden ska fokusera på helägda kommersiella fastigheter. När rätt tillfälle ges kommer bolaget att sälja sin del av Hemsö, enligt vd Thomas Erséus.


Peab köper mark och bygger lägenheter

Transaktioner Peab köper mark i Västerås av Kungsleden för 28 miljoner kronor och bygger 160 nya bostads- och hyresrätter.


Kungsleden säljer i Sollentuna

Transaktioner Kungsleden säljer en kommersiell fastighet i Sollentuna. Köpare är en privat investerare.


Kungsleden tecknar 21-årigt kontrakt

Uthyrning Kungsleden tecknar två hyreskontrakt i Västerås, det ena förlängs med 21 år.


Erséus avförs från HQ-utredningen

Juridik Kungsledens vd Thomas Erséus har tillsammans med fyra andra misstänkta avförts från utredningen kring HQ-kraschen.


Kungsleden hyr ut 1 300 kvadrat i Gävle

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett sexårigt hyresavtal med BIBAB, Bryggeritransporter i Bergslagen AB, som sköter all transport och distributionsverksamhet åt Spendrups. Bibab flyttar sin verksamhet från Uppsala till Gävle.


”Obligationer kan stå för 10-20 procent av finansieringen framöver”

Bolag I Fastighetssveriges senaste nummer görs en stor genomgång av de börsnoterade bolagens finansieringsstrategier.
Catellas finansieringsexperter uttalar sig om de rådande trenderna.
- Framöver kan obligationsmarknaden mycket väl stå för 10-20 procent av fastighetsfinansieringen i Sverige, säger Anders Palmgren, ansvarig för Catellas corporate finance-verksamhet.


Kungsleden: Kan komma att sälja Hemsö

Bolag Det är, enligt vd Thomas Erséus, inte osannolikt att Kungsleden säljer sina 50 procent av Hemsö när det femåriga aktieägaravtalet med Tredje AP-fonden löper ut.


Planerad 900-miljonersaffär i hamn

Transaktioner Kungsleden säljer 38 publika fastigheter till Hemsö för 912 miljoner kronor.


Kungsledens prognos kvarstår

Bolag Kungsleden redovisar ett kraftigt minusresultat till följd av de reserveringar som gjorts för eventuella skattebetalningar. Resultatet efter skatt uppgick till -671 miljoner kronor (102).
Prognosen för det utdelningsgrundande resultatet är kvar på 300 miljoner kronor, efter att tidigare ha sänkts från 600 miljoner kronor till följd av reserveringarna.


Kammarrätten tar upp fler Kungsledenaffärer

Juridik Kungsleden fick i juli besked om att Skatteverket yrkar att förvaltningsrätten ska pröva om lagen om skatteflykt är tillämplig på ytterligare transaktioner som Kungsleden gjorde 2006 och 2007.


Kungsleden säljer i Polen

Transaktioner Kungsleden säljer två fastigheter i Polen för 104 miljoner kronor, och lämnar därmed landet.


Kungsleden hyr ut i Malmö

Uthyrning Kungsleden hyr ut en hel fastighet, en före detta skola på 1 500 kvadratmeter, till Inspecta i Malmö.


Dom kan leda till miljardskattesmällar

Juridik Högsta Förvaltningsdomstolen fastställde i går att skatteflyktslagen är tillämplig i det så kallade Cypernärendet, som har stora likheter med den så kallade Hollandslösningen.
Beskedet kan leda till stora skattesmällar för svenska fastighetsbolag som har använt liknande lösningar, bland andra Fabege.
Läs delar av den aktuella domen här.


Risberg lämnar efter meningsskiljaktigheter

Karriär Kungsledens CFO och vice vd Johan Risberg lämnar bolaget efter 16 år.
- Man måste ha samsyn i vissa viktiga frågor och det hade vi inte. Därför har vi kommit överens om att gå skilda vägar, säger Johan Risberg till Fastighetssverige.


Han ersätter Risberg

Karriär Johan Risberg ersätts som vice vd och CFO av en rekrytering från SEB.


Kungsledens räntekostnad 6,7 procent

Bolag Kungsledens räntekostnad har i snitt ökat till 6,7 procent efter stora refinansieringar i början av året. Det sade vd Thomas Erséus på bolagets kapitalmarknadsdag i går.