Image

Erséus lämnar Kungsleden

Bolag Kungsledens vd Thomas Erséus har sagt upp sig och lämnar bolaget i samband med årsstämman i april.
Publicerad den 15 Februari 2013
Thomas Erséus. Bild: Kungsleden
Thomas Erséus.

Det framgår av Kungsledens bokslutskommuniké.

- Efter att skatterisker och effekterna av en hög bunden låneränta under de senaste åren tvingat oss till en mer defensiv hållning, kunde vi därför gå ur 2012 väl positionerade att genomföra den strategiomläggning styrelse och ledning arbetat med under året. En omläggning med fokus på långsiktigt värdeskapande genom förvaltning och förädling av helägda fastigheter. Mot den bakgrunden och efter snart sju år i spetsen för Kungsleden är det ett lämpligt läge för mig att lämna över ledningen till någon annan. Jag kommer därför att lämna Kungsleden i samband med årsstämman den 18 april, säger Thomas Erséus.

- Styrelse och ledning har under hösten och vintern arbetat med att ta fram en ny strategi för bolaget. Jag tycker att resultatet blivit väldigt bra och under våren övergår arbetet i en implementeringsfas.

- Att genomföra den förändringen och säkerställa att bolaget får full utväxling på skiftet är ett relativt långt engagemang och därför lämpligen en uppgift för en ny verkställande direktör. Min tid i Kungsleden har varit spännande och intressant. Jag tillträdde i slutet av en stark högkonjunktur präglad av många transaktioner. Jag slutar efter en tid då vi i hög grad fokuserat på förvaltning och förädling av våra fastigheter. En satsning jag tycker varit lyckosam och som vi har anledning att vara stolta över. Vi har också haft att hantera ett antal skatteprocesser från tidigare transaktioner och höga bundna räntekostnader. Aktiekursen har påverkats negativt av skatteriskerna men det underliggande fastighetsvärdet i Kungsleden har vuxit och 5,5 miljarder kronor har skiftats ut till ägarna genom utdelningar och inlösen.

Erséus efterträdde Jens Engwall som vd 1 september 2006. Han var dessförinnan koncernchef för WSP.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige