Image

Stora försäljningar i Atrium Ljungberg

Bolag 8,3 procent av aktierna i Atrium Ljungberg har sålts för 97 kronor per aktie, en bra bit under gårdagens stängningskurs.


Akelius erbjuder 6,8 procent i avkastning

Bolag Akelius Residentials har nu presenterat sitt prospekt kring noteringen av bolagets preferensaktier. Den effektiva årsavkastningen ligger på 6,8 procent.


Hemfosa emitterar obligationslån om 1,2 miljarder

Ekonomi/Finansiering Hemfosa emitterar icke-säkerställda obligationslån med en löptid om tre år. Lånen uppgår till totalt 1 200 miljoner kronor varav 1 100 miljoner kronor löper med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta plus 2,25 procent och 100 miljoner kronor löper med en fast ränta om 3,40 procent.


Corem emitterar obligationslån om 400 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor med en löptid om tre år.


Victoria Park-emission övertecknad

Bolag Victoria Parks företrädesemission om 208 miljoner kronor övertecknades och bolaget utnyttjar övertilldelningsoptionen. Bolaget tillförs sammanlagt 360 miljoner kronor.


Profi storsäljer i Göteborg – köparen noterar fastigheten

Transaktioner Profi säljer Saabs kontorskomplex i Göteborg till Kallebäck Property Invest AB för 840 miljoner kronor.
Bakom köparbolaget står ett antal investerare som planerar att inom kort notera bolaget på First North.

Samma upplägg som med Postnord i Solna

Bolag Pareto Securities låg bakom Delarka Holding AB, som i slutet av förra året köpte Postnords stora fastighet i Solna av Vasakronan för 1,2 miljarder kronor. Också Delarka har noterats på First North.


Sex bolag bildar nya Plazagruppen i Göteborg

Bolag Plazagruppen blir namnet på Göteborgs nya fastighetshus.
- Ambitionen är att vi ska bli det naturliga valet att vända sig till, vad det än gäller, när det handlar om kommersiella fastigheter i Göteborg, säger Sven Fraenkel på Plazagruppen och Göteborgs Lokallots.


Alvesson: Räntan något lägre än Riksbankens prognos

Event Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson tror inte att Riksbanken kommer att höja reporäntan så mycket som banken själv prognostiserar.


Banker förlänger med Datscha

Bolag Swedbank, SEB och SBAB förlänger sina samarbeten med Datscha med fleråriga avtal.


Sveareal siktar på börsen i år

Bolag Sveareal siktar på att börsnoteras under 2014.
- Marknadsklimatet är attraktivt för en notering just nu. Målet är att noteras under 2014, säger vd Claes Malmkvist.


Stora nedskrivningar i Ektornet

Bolag Swedbanks fastighetsbolag Ektornets fastighetsvärde skrevs ner med 652 miljoner kronor under 2013, varav 277 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Bolaget har nu sålt alla kvarvarande fastigheter i Sverige.


Swedbank förmedlar i Göteborg

Transaktioner En bostadsfastighet med 16 lägenheter i Bagaregården, Göteborg, har sålts av ett privat bolag till en bostadsrättsförening. Swedbank Kommersiella förmedlade affären.


Rikshem upprättar MTN-program

Ekonomi/Finansiering Rikshem upprättar ett MTN-program med ett rambelopp på fem miljarder kronor. Rikshem har tidigare emitterat tre icke noterade obligationer om totalt 2,7 miljarder kronor. Kommande obligationsemissioner kommer att genomföras under MTN-programmet.


Hel ö i Göteborgs skärgård till salu

Transaktioner Stora Känsö, omfattande 58 hektar, är till salu. - Säljarens prisidé är 100 miljoner kronor, säger mäklaren Urban Kullbo på Swedbank Kommersiella som har fått säljuppdraget.


Ektornet har sålt för nästan två miljarder

Bolag Försäljningar och nedskrivningar har minskat värdet i Swedbanks Ektornet till 2 772 miljoner kronor. Vid årsskiftet var värdet 4 606 miljoner kronor. Detta framgår av Swedbanks Q3-rapport.


Hemsö etablerar MTN-program om sex miljarder

Ekonomi/Finansiering Hemsö etablerar ett MTN-program med en ram uppgående till sex miljarder kronor för upplåning på den svenska kapitalmarknaden.


Lokallots växer genom samarbete

Bolag Göteborgs Lokallots växer genom att man köper in sig i Swedbank kommersiella.


Victoria Parks stamaktieemission övertecknad

Ekonomi/Finansiering Victoria Park tillförs cirka 335 miljoner kronor genom sin emission av stam- och preferensaktier.
Handeln i aktierna inleds i dag.


Victoria Park nyemitterar – tar in 350 miljoner

Ekonomi/Finansiering Victoria Park genomför en nyemission av både stam- och preferensaktier. Emissionen omfattar cirka 350 miljoner kronor.


Sagax emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Sagax har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor.