Image

Petter Stordalen leder hotellracet

AFFÄRER Choice Hotels, som ägs av den norske finansmannen Petter Stordalen, har i och med avtalet med Winn Hotels 163 hotell i Skandinavien och 70 hotell i Sverige. Omsättningen för Choice Hotels Scandinavia beräknas 2007 landa på 6 300 miljoner kronor jämfört med 4 233 miljoner kronor 2006. 2007 års siffra för Choice Hotels Sweden uppskattas till 3 500 miljoner kronor jämfört med 1 490 miljoner kronor 2006.


Peab köper egna aktier

SVERIGE Peab Industris årsstämma beslöt den 16 maj 2007 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva maximalt ett sådant antal aktier i Peab Industri AB att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av registrerat antal aktier.


Castellum investerar

AFFÄRER Genom helägda dotterbolag investerar Castellum för 169 miljoner kronor. Fastighets AB Brostaden har inlett projektering av en anläggning för försäljning och service av bilar. Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat en kontorsfastighet i Uppsala för 27 miljoner kronor. Fastighets AB Briggen har köpt en industrifastighet för 13 miljoner kronor och Fastighets AB Corallen har förvärvat en kontorsfastighet för sju miljoner kronor.


Köpcentrumens vinnare

SVERIGE I takt med att det byggs nya köpcentrum i en ständig ström ökar konkurrensen och de mindre lokala handelsplatserna för det tuffare. Vissa av dem riskerar till och med att helt slås ut. Konsultföretaget Experian har analyserat de nya handelsplatserna och listar vilka som är vinnarna.


Brist på lokaler i Karlstad

SVERIGE De senaste åren har det varit ett överflöd av lediga kontorslokaler i Karlstad. Sådant är inte läget längre. Flera fastighetsägare i Karlstad uttrycker att de omgående behöver nya kontorsytor för att möta efterfrågan. Nu utlyser kommunen en arkitekttävling med syftet att skapa nya lokaler.


Stor uthyrning i Chokladfabriken

SVERIGE Vattenfall förlägger kontor och driftcentral i Skanskas fastighet Chokladfabriken, som fått sitt namn från Marabous gamla chokladfabrik. Inflyttning sker våren/sommaren 2008 och Vattenfall blir då granne med nuvarande hyresgästerna Semper och Avitec.


Din Bostad hyr ut i Stockholm

SVERIGE


Delårsrapport från Lundbergsföretagen

SVERIGE


Örebrokvarter sålt för 125 miljoner kronor

AFFÄRER


Skanska utvecklar och säljer

BYGG Familjebostäder köper två fastigheter av Skanska och flyttar sitt huvudkontor till Hammarby Sjöstad. Skanska passar också på att sälja sin renodlade kontorsfastighet i samma område till Areim Fond 1.


Framgångsrik fond öppnar för fler

AFFÄRER Trots hissade varningsflaggor för en dämpad fastighetsmarknad, finns det aktörer som trotsar trendsättarnas spådomar. Teesland IOG lanserar en ny fastighetsfond som ska investera i Norden.