Image

Nytt köpcentrum byggs i Nynäshamn

BYGG Nu ska centrumet i Nynäshamn få en rejäl ansiktslyftning. Den stora parkeringsplatsen i centrum, Alkärrsplan, grävs ner. En fastighet med två våningsplan butiker och där ovanpå tre våningar med bostäder byggs på den nuvarande parkeringsplatsen. Det gamla sjukhuset i centrum sammanfogas med den nya byggnaden så att sjukhusentrén nås från den nya centrumfastigheten.


Nytt passivhuscentrum invigt

SVERIGE Omkring 150 gäster finns på plats när Passivhuscentrum i Alingsås invigdes med bandklippning, luciatåg och mingel. Under dagen hölls tal av förgrundsgestalter inom passivhustekniken, bland annat arkitekten Hans Eek som är knuten till centret, och som anses vara en av Sveriges främsta experter inom området. Dessutom invigningstalade landshövdingen för Västra Götalands län, Göte Bernhardsson.
- Klimatfrågan är väldigt aktuell, nu mer än någonsin. Att spara energi är viktigt, och det enskilt största vi kan göra är att energieffektivisera våra hus, sa Göte Bernhardsson under talet.


Peter Ljung lämnar NAI Svefa

KARRIÄR Peter Ljung har funnits med på hela den framgångsrika resa som företaget har gjort från att ha varit en del av Lantmäteriverket, till bolagisering i statlig ägo 1995 och från 1997 ett medarbetarägt bolag. Sedan 2001 har Svefa-koncernen ökat sin omsättning med cirka 200 procent och närmar sig nu nästa mål om 200 miljoner i omsättning år 2010. På dagens styrelsemöte meddelade han att han slutar som vd.


Kungsledens Norgeaffär bättre än väntat

AFFÄRER Nu slutför Kungsleden storaffären med de två norska bolagen Orkla Finans Kapitalförvaltning och DnB Nor Markets. Fastighetsaffären omfattar försäljning av 82 fastigheter över hela Sverige och ger dessutom extra glädje till Kungsledens aktieägare.


Skanska rekryterar bostadssamordnare

KARRIÄR Det finns ett stort underhållsbehov bland de närmare en miljon lägenheter som byggdes under rekordåren 1961-75. Flera av områdena har problem med trygghet och skadegörelse. Skanska utvecklar nu ett helhetskoncept anpassat för en effektiv och miljösäkrad renovering av dessa bostäder. Samtidigt rekryterar man en bostadssamordnare.


Dagon åternoteras

AFFÄRER Dagon lämnar Stockholmsbörsens observationslista och noteras återigen på listan för medelstora företag.


Byggstart för nytt hotell

BYGG Det blir Veidekke Skåne AB som får förtroendet att omvandla Dilegentias kontorsbyggnad på Kaptensgatan i Malmö till hotell när StayAt Hotel Apartments för första gången etablerar sig i staden. Arbetet påbörjas omgående.


John Mattson byter inriktning

AFFÄRER Ägarna till John Mattson Fastighets AB har beslutat om en större strukturförändring inför en framtida generationsväxling. Som ett resultat av denna förändring kommer företagets större kontors- och butiksfastigheter att avyttras. Totalt kommer fastigheter motsvarande en yta av 72000 kvadratmeter (före projektutveckling) att bjudas ut till försäljning.


Bostadsrättsmarknaden fortsatt dämpad

EKONOMI Bostadsrättspriserna har stigit med åtta procent i riket under den senaste tolv-månadersperioden. Den senaste tremånadersperioden har dock priserna, framför allt inom storstadsregionerna, sjunkit. Villapriserna är fortsatt stabila och har ökat med tio procent i riket på årsbasis.
Statistiken baseras på försäljningen av 16 567 bostadsrätter och 14 503 villor samt 2 543 fritidshus under september till november 2007.


Jernhusen skapar kontor i Göteborg

SVERIGE Jernhusen skapar kommunikationsnära kontor på Centralstation Göteborg. Det handlar om 850 kvadratmeter kontor på Centralstationen i Göteborg. Ursprungligen utgjorde våningsplanet på Centralstationen bostad åt stationsinspektören. Sedan många år tillbaka är bostaden omgjord till kontor och lokaler för den personal som arbetar ombord på tågen. Tidigare i år färdigställde Jernhusen VGJ-huset, den intilliggande kontorsfastigheten, åt SJ som genom flytten samlokaliserade all sin verksamhet.


Wallenstam investerar i Järvalyftet

SVERIGE Nyligen var det byggstart för Wallenstams investering i förnyad stadsmiljö i Husby, i Järvaområdet i Stockholm. Wallenstam, som är den största privata värden i området, ser investeringen som ett centralt led i arbetet med att bidra till ökad trygghet och trivsel.
Rent konkret kommer Wallenstam bland annat att skapa öppna och ljusa gångstråk samt grönskande uteplatser som inbjuder till liv och rörelse. Även fastigheterna omfattas av investeringen. Husen kommer exempelvis att få nya hel-glasade entréer och nya tvättstugor samt renoverade trapphus och fasader. Projektet väntas pågå under de kommande sju åren.


Teesland blir helägt av Valad

AFFÄRER Tessland blir helägt av den austaliensiska fondförvaltaren Valad. Tidigare har man köpt det engelska bolaget Scarborough, som ägde 72 procent av Teesland. Den resterande delen av Teesland, ägt av fondförvaltaren Polygon, köper man nu för cirka en miljard kronor. Affären genomförs med syfte att öka sin fokusering på europeiska och nordiska fastighetsinvesteringar. Valad tror på den nordiska fastighetsmarknaden i allmänhet, och den svenska i synnerhet och har som ambition att investera för flera miljarder i Sverige kommande år.


Akelius Fastigheter storhandlar

AFFÄRER Akelius Fastigheter ser Umeå som en framtida huvudstad för Norrland och satsar därför på fler förvärv i regionen. Nu senast meddelade man att man investerat i ett fastighetsbestånd om om 30700 kvadratmeter samhällsrelaterade lokaler av Balticgruppen och ett fastighetsbestånd om 413 lägenheter med total uthyrbar yta om 29600 kvadratmeter av LUMAF AB. Det sammanlagda fastighetsvärdet uppgår till en miljard kronor.


Petter Stordalen leder hotellracet

AFFÄRER Choice Hotels, som ägs av den norske finansmannen Petter Stordalen, har i och med avtalet med Winn Hotels 163 hotell i Skandinavien och 70 hotell i Sverige. Omsättningen för Choice Hotels Scandinavia beräknas 2007 landa på 6 300 miljoner kronor jämfört med 4 233 miljoner kronor 2006. 2007 års siffra för Choice Hotels Sweden uppskattas till 3 500 miljoner kronor jämfört med 1 490 miljoner kronor 2006.


Peab köper egna aktier

SVERIGE Peab Industris årsstämma beslöt den 16 maj 2007 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva maximalt ett sådant antal aktier i Peab Industri AB att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av registrerat antal aktier.


Castellum investerar

AFFÄRER Genom helägda dotterbolag investerar Castellum för 169 miljoner kronor. Fastighets AB Brostaden har inlett projektering av en anläggning för försäljning och service av bilar. Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat en kontorsfastighet i Uppsala för 27 miljoner kronor. Fastighets AB Briggen har köpt en industrifastighet för 13 miljoner kronor och Fastighets AB Corallen har förvärvat en kontorsfastighet för sju miljoner kronor.


Köpcentrumens vinnare

SVERIGE I takt med att det byggs nya köpcentrum i en ständig ström ökar konkurrensen och de mindre lokala handelsplatserna för det tuffare. Vissa av dem riskerar till och med att helt slås ut. Konsultföretaget Experian har analyserat de nya handelsplatserna och listar vilka som är vinnarna.


Brist på lokaler i Karlstad

SVERIGE De senaste åren har det varit ett överflöd av lediga kontorslokaler i Karlstad. Sådant är inte läget längre. Flera fastighetsägare i Karlstad uttrycker att de omgående behöver nya kontorsytor för att möta efterfrågan. Nu utlyser kommunen en arkitekttävling med syftet att skapa nya lokaler.


Stor uthyrning i Chokladfabriken

SVERIGE Vattenfall förlägger kontor och driftcentral i Skanskas fastighet Chokladfabriken, som fått sitt namn från Marabous gamla chokladfabrik. Inflyttning sker våren/sommaren 2008 och Vattenfall blir då granne med nuvarande hyresgästerna Semper och Avitec.


Din Bostad hyr ut i Stockholm

SVERIGE