Image

Wallenstam emitterar gröna obligationer

Ekonomi/Finansiering Wallenstam emitterar gröna obligationer om 500 miljoner kronor. Obligationerna ska finansiera Wallenstams dotterbolag Svensk Naturenergi som producerar el genom vind- och vattenkraft.