Image

Sänkt resultat men ökat värde

BOKSLUT Under 2007 omklassificerades en del av Rurics fastigheter, vilket medförde att resultatet slutade på minus 15,9 miljoner kronor. Men värdet på fastigheterna ökade med mer än en halv miljard kronor.


Ny hyresgäst i Flat Iron Building

UTHYRNING Skanska hyr ut till Hexagon i den moderna kontorsfastigheten Flat Iron Building vid Norra Bantorget i Stockholm. Tidigare har Konkurrensverket tecknat avtal om cirka 3 000 kvadratmeter, vilket motsvarar en femtedel av ytan.


Peab bygger åt Fabege

INVESTERING Peab har fått uppdraget att genomföra en om- och tillbyggnad av en kontorsfastighet i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Beställare är Fabeges dotterföretag Induco AB och kontraktssumman uppgår till 139 miljoner kronor.


JM tecknar 10-årigt avtal med AGA

KONTOR AGA AB har nu tecknat ett tioårigt hyresavtal med JM. Avtalet avser AGA:s nya huvudkontor på Dalénumområdet på Lidingö och omfattar cirka 6 500 kvadratmeter kontorslokaler med option på ytterligare ytor.


Aberdeen köper fastigheter i Östersund

TRANSAKTIONER Aberdeen Fastighetsfond Sverige har förvärvat en portfölj bestående av fyra fastigheter belägna i Östersund samt en fastighet i Umeå. Fastighetsaffären görs med bolagsgruppen Gärdin & Persson som även sitter som hyresgäst i några av fastigheterna.