Image

Deka Immobilien köper fastighet i Helsingfors

TRANSAKTIONER Deka Immobilien köper en fastighet i Helsingfors för cirka 50 miljoner euro (motsvarande runt 473 miljoner kronor).
Därmed har Deka köpt tre fastigheter i Finland i år.


Atrium Ljungberg och Humlegården köper

TRANSAKTIONER Atrium Ljungberg har tillsammans med Humlegården förvärvat kontorsfastigheten Blästern 6 i Norra Stationsområdet i Stockholm.
Köpeskillingen uppgår till totalt 614,8 miljoner kronor varav Atrium Ljungbergs del uppgår till 307,4 miljoner kronor. Säljare är tjänstepensionsföretaget Alecta.


Alecta säljer i Stockholm

TRANSAKTIONER Tjänstepensionsbolaget Alecta har sålt fastigheten Asken 11 i Stockholm. Köpeskillingen är 281 miljoner kronor.


Skanska hyr ut i Öresund

UTHYRNING Skanska Öresund har tecknat hyresavtal med Sony Ericsson Mobile Communications AB om drygt 11 000 kvadratmeter för kontorsfastigheten Forskaren i Lund NE. Avtalet innebär att Sony Ericsson Mobile Communications AB hyr samtliga ytor på fastigheten och medför att Skanska startar byggnationen även av den andra etappen. Den första etappen påbörjades i januari 2008, total investering för båda etapperna uppgår till cirka 240 miljoner kronor. Inflyttning sker under 2009.


Lundberg köper i Linköping

TRANSAKTIONER Fastighets AB L E Lundberg köper fastigheterna Bokbindaren 27 och 28 i Linköping.
Köpeskillingen uppgår till 56,4 miljoner kronor.


Hela Asplunds bestånd sålt i miljardaffär

TRANSAKTIONER Örebros största fastighetsaffär hittills är genomförd. Hela Asplunds bestånd är sålt.
Fyra olika aktörer delar på de 700 lägenheterna och de 75 000 kvadratmeterna kommersiell yta.


Castellum investerar för nästan en miljard kronor

TRANSAKTIONER Castellum har genom fem helägda dotterbolag förvärvat fastigheter för sammanlagt 768 miljoner kronor, bland annat en del av Asplunds bestånd i Örebro.
Dessutom har man beslutat om ny- , till- och ombyggnationer för 182 miljoner kronor.


NCC bygger huvudkontor i Spånga

AFFÄRER NCC bygger ett nytt huvudkontor åt Sika, i Spånga, Stockholm.
Ordern är värd 57 miljoner kronor.


DTZ hyr ut glashuset Väpnaren i Jakobsberg

UTHYRNING DTZ hyr ut glashuset Väpnaren i Jakobsberg till Banverket, Samhall och Xtravaganza.


Nu är planen för Hyllie klar

STADSUTVECKLING Hyllie stationstorg, med Point Hyllie och dess båda torn på 30 respektiver 15 våningar, kommer att bli det nya Hyllies givna knutpunkt och landmärke. De båda tornen symboliserar \″en port till Sverige\″ men är också en port som knyter ihop stadsdelens bostadsområden med den här centrala platsen. Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har nu godkänt detaljplanen för området och det blir därefter kommunfullmäktige som slutgiltigt ska anta planen.


Samarbetet om Husby fördjupas

STADSUTVECKLING Svenska Bostäder, HSB Bostad, Peab och Skanska har nu tagit nästa steg i samarbetet om förnyelsen av Husby. Parterna har undertecknat ett samarbetsavtal som innehåller riktlinjer och principer för hur det fortsatta programarbetet ska utformas. Målsättningen är att tillsammans bidra med en långsiktig förnyelse av Husby genom upprustning, ombyggnad, nybyggnad av bostäder samt förnyelse av centrum.


DTZ får uthyrningsuppdrag i InfraCity

AFFÄRER DTZ har fått uppdraget att hyra ut kontorslokaler i InfraCity. InfraCity ligger mittemellan Stockholm och Arlanda precis invid E 4:an.Företagsparken omfattar totalt cirka 190 000 kvadratmeter och består av moderna kontor, ett förstklassigt hotell, konferenscenter, butiker och restauranger.


Miljardbygge i Danmark

STADSUTVECKLING Fredericia kommun och fonden Realdania ska göra om den östliga delen av Fredericia hamn til ett bostadsområde med 1 000 bostäder och 100 000 kvadratmeter kontor och kultur. Totalt uppgår investeringen till drygt fem miljarder kronor.


Husvärden hyr ut i Mölndal

UTHYRNING Husvärden hyr ut till Softronic Issi AB i sin nybyggda kontorsfastighet i Krokslätts Fabriker i Mölndal. Kontraktet omfattar 621 kvadratmeter och inflyttning sker i november 2008.


Landic Property hyr ut till Migrationsverket

UTHYRNING Landic Property hyr ut 16 000 kvadratmeter till Migrationsverket i Norrköping. Fastigheten Presidenten 1 anses vara Norrköpings bästa kontorsfastighet. Nu anpassas den för att passa Migrationsverkets verksamhet.


NCC säljer finskt projekt

TRANSAKTIONER NCC Property Development säljer den tredje delen av Tulli Business Park i Tammerfors till UBS-fonden Euroinvest Immobilien för cirka 200 miljoner kronor. De två tidigare delarna är redan sålda till samma köpare.


Två miljarder för Skandias gamla huvudkontor

TRANSAKTIONER Diligentia räknar med att få cirka två miljarder kronor för Skandias klassiska huvudkontor på Sveavägen 44 i centrala Stockholm. Fastigheten består totalt av cirka 50 000 kvadratmeter.


Tyskar köper Stora Ensos huvudkontor

TRANSAKTIONER Skogsbolaget Stora Enso säljer sitt huvudkontor på Skatudden i Helsingfors. Köpare är Deka Immobilien och priset uppgår till cirka 280 miljoner kronor.


Köpenhamns största uthyrning för året

UTHYRNING CB Richard Ellis genomför årets största uthyrning I Danmark.
Ernst & Young hyr 24 000 kvadratmeter i Soborg nära Köpenhamn och flyttar dit sitt Danmarkskontor.


Skanska hyr ut mer på Lindhagensterrassen

UTHYRNING Skanska har tecknat hyresavtal med Domstolsverket för Hyres- och Arrendenämnden i Stockholm och Stockholm Food för kontorsfastigheten Gångaren 16, hus 17 på Lindhagensterrassen i Stockholm.