Image
Charlotte Wallman Hörlin ersätter Henrik Lindekrantz på vd-stolen i Intea.

Charlotta Wallman Hörlin utses till ny vd på Intea

Bolag Intea Fastigheter har utsett Charlotta Wallman Hörlin till ny vd med tillträde den 1 januari 2024. Hon ersätter Henrik Lindekrantz som kommer att fortsätta i rollen som strategisk rådgivare åt bolaget.


Ny uthyrning för Intea.

Intea och Kriminalvården utökar anstalten Ringsjön

Uthyrning Intea och Kriminalvården har ingått hyresavtal avseende en utökning om cirka 3 000 kvadratmeter på anstalten Ringsjön i Eslövs kommun. Lokalerna ska genomgå renovering och beräknas stå färdiga för inflyttning under hösten/vintern 2023.


Emil Jansbo blir ny CFO på Emilshus.

Emilshus utser Emil Jansbo till ny CFO

Bolag Emilshus har utsett Emil Jansbo till Chief Financial Officer, CFO, för bolaget med planerat tillträde vid årsskiftet. Han efterträder nuvarande CFO Jonas Karlsson som har valt att lämna sin tjänst.


Intea etablerar grönt finansieringsramverk.

Intea etablerar grönt finansieringsramverk

Ekonomi/Finansiering Intea Fastigheter AB har etablerat ett grönt ramverk som möjliggör emission av gröna obligationer och certifikat. Syftet är att skapa möjligheter till grön finansiering av förvärv, befintliga fastigheter, projekt samt investeringar i förnyelsebar energi med höga krav på hållbarhet.


Nya ledningscentralen blir miljöcertifierad.

Intea och NIB samarbetar i två nybyggen

Bygg/Arkitektur Intea Fastigheter AB och Nordiska Investeringsbanken har tecknat ett 14-årigt grönt lån om 410 miljoner kronor. Lånet ska användas för att finansiera uppförandet av landets första och unika samhällsgemensamma ledningscentral i Örebro samt den nya träbyggnaden som byggs på Campusområdet i Östersund.


Sernekes och INteas nya tågdepå ligger i Falköping.

Serneke och Intea bygger tågdepå i Falköping

Bygg/Arkitektur Serneke har skrivit entreprenadavtal med Intea Fastigheter om att uppföra en ny tågdepå i Falköping. Ordersumman uppgår till cirka 285 miljoner kronor.


Fastigheten Fanan 66.

Intea ingår tioårigt hyresavtal i Halmstad...

Uthyrning Intea och LBS Kreativa Gymnasiet har tecknat ett tioårigt hyresavtal avseende utbildningslokaler om 1 500 kvadratmeter på högskoleområdet i Halmstad.


Charlotta Wallman Hörlin tar över rollen som vice vd efter Christian Haglund.

...Och gör byte på vice vd-stolen

Karriär Intea Fastigheters vice vd Christian Haglund lämnar denna roll för att övergå till att bli rådgivare till bolaget. Samtidigt utses Charlotta Wallman Hörlin till ny vice vd.


Emil Jansbo.

Intea utser Emil Jansbo till ny CFO

Bolag Emil Jansbo har anställts som CFO i Intea Fastigheter.


Intea köper i Skövde

Transaktioner Intea Fastigheter har ingått avtal om att förvärva 57 procent av aktierna i Kalkstenen Fastighets AB. Bolaget är ägare till fastigheterna Stora Mörke 18 och Ringaren 6 i Skövde där Högskolan i Skövde är största hyresgäst.


Intea nyanställer tre.

Intea gör flera nyrekryteringar

Bolag Intea förstärker organisationen i Stockholm och anställer ekonomichef samt två medarbetare till hållbarhetsteamet.


Rönneholms slott.

Intea förvärvar kriminalvårdsanstalt

Transaktioner Intea Fastigheter har förvärvat Rönneholms slott, innehållande bland annat anstalten Ringsjön. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 42,9 miljoner kronor. Den sammanlagda uthyrningsbara arean uppgår till cirka 7 600 kvadratmeter med en total årshyra om 5,9 miljoner kronor.


Intea stärker sin finansiella kapacitet.

Intea stärker den finansiella kapaciteten

Bolag Intea Fastigheter har utökat sina backup-faciliteter med ytterligare 2 000 miljoner kronor. Tillsammans med förra veckans nyemissioner om totalt 750 miljoner kronor stärks bolagets finansiella kapacitet för att kunna dra nytta av förändrade marknadsförutsättningar.


Intea hyr ut lokaler till Halmstad kommun.

Intea tecknar hyresavtal med Halmstad kommun

Uthyrning Intea och Halmstad kommun har ingått ett femårigt hyresavtal avseende verksamhetsanpassade kontorslokaler om cirka 4 600 kvadratmeter på Larsfridsområdet i Halmstad.


Eva Bång.

Inteas CFO lämnar bolaget

Bolag Inteas CFO, Eva Bång, har meddelat att hon avser att lämna bolaget för nya utmaningar.


Intea projekterar nytt polishus i Täby.

Intea projekterar nytt polishus i Täby

Bolag Intea och Polismyndigheten har ingått projekteringsavtal och inleder arbetet med att skapa ett nytt polishus i Arninge, Täby kommun.


Intea tillträder rättspyk-projekt i Uppsala.

Intea tar över projekt för rättspsykiatrisk klinik i Uppsala

Bolag Intea Fastigheter tillträder fastigheten Jälla 2:25 i Uppsala som har förvärvats från Stams Fastigheter AB och Pronordic AB. På fastigheten pågår uppförandet av specialanpassade verksamhetslokaler för rättspsykiatrin åt Region Uppsala.


Henrik Lindekrantz.

Inteas fastighetsvärde uppe i nästan 18 miljarder

Bolag Intea, som siktar på en börsnotering, växte under förra året beståndet från 10,2 till 17,8 miljarder kronor.


Byggstart för Sahlgrenska Life planeras till 2023.

Detaljplanen för Sahlgrenska Life har vunnit laga kraft

Bygg/Arkitektur Nyligen stod det klart att den detaljplan som i december 2021 antogs av kommunfullmäktige i Göteborg Stad för vård och forskning vid Per Dubbsgatan har vunnit laga kraft. Detta är ytterligare ett viktigt steg i förverkligandet av Sahlgrenska Life – en av Nordens största satsningar inom life science.


NCC bygger åt Intea.

NCC bygger häkte i Kristianstad

Bygg/Arkitektur NCC ska i samverkan med Intea och Kriminalvården bygga ett nytt häkte och lokaler för frivård i Kristianstad. Häktet och frivården är en del av Kristianstads nya rättscentrum. Ordervärdet uppgår till 680 miljoner kronor.