Image

Hyresgästföreningen ser ny lösning på hyrestvister...

Juridik För första gången har HMK löst en tvist med hjälp av en opartisk ordförande. Tvisten rörde hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de tre kommunala bolagen i Stockholm.


Ny regionchef för Hyresgästföreningen

Karriär Pedram Kouchakpour har utsetts till ny regionchef för Hyresgästföreningen region Västra Sverige. Han tillträder den 1 april.


Hyresgästföreningen: Staten bör ta över delar av risken

Sverige Hyresgästföreningen menar att staten bör ta mer risk i bostadsbyggandet.
– Det är snart 25 år sedan dåvarande regeringen skiftade finansieringsansvaret för bostadsbyggandet från staten till hushållen. Tyvärr är resultatet dåligt, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.


Stora Bostadsdagen
Reinhold Lennebo, Martin Hofverberg, Cattis Carlén, Mats Green och Johan Löfstrand.

Hur skapas en fungerande bostadsmarknad?

Stora Bostadsdagen Amorteringskrav, ränteavdrag, flyttskatter, attefallshus, byggkostnader, nyanlända, urbanisering, kompetensbrist, segregering, white flight, utbudskris, efterfrågekris och bostadskris. Många menar att bostadspolitiken behöver ett rejält omtag. Hur skapas en fungerande bostadsmarknad? En kunnig, erfarenhet och i högsta grad handlingskraftig panel diskuterar på Stora Bostadsdagen den 14 februari.


Ny avtalsmall ska underlätta renoveringar

Juridik Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen presenterar i dag ett gemensamt avtal för lokala samrådsprocesser mellan bostadsföretag och hyresgäster i samband med ombyggnader.


Fastighetsägarna: Hyresgästföreningen strandar återigen förhandlingarna

Stockholm Fastigehetsägarna menar att Hyresgästföreningen strandar ramavtalsförhandlingen om den allmänna hyresutvecklingen i Stockholm under 2018 där slutbudet på 1 procent innebär att Hyresgästföreningen vill sänka hyresnivån realt för tredje året i rad. Något som Fastighetsägarna ser som en mycket negativ signal för långsiktigt ägande av hyresrätter och en dyster nyhet för de som står utanför bostadsmarknaden.


Ny regionchef i Hyresgästföreningen

Bolag Björn Lindgren är nytillträdd regionchef för Hyresgästföreningen region Sydost. Björn Lindgren tar över styret av regionen, tillsammans med regionordföranden Björn Johansson.


Ledamöterna i delegation Bostad 2030 är klara

Bolag I förra veckan utsåg Hyresgästföreningen en oberoende delegation under ledning av Anders Sundström för att ta fram en ny, kunskapsbaserad, bostadspolitik. Nu presenteras de ledamöter Anders Sundström valt till delegationen.


Hyresgästföreningen säger upp ramavtal med D Carnegie

Bolag Hyresgästföreningen säger upp ramavtal med D Carnegie om konceptrenoveringar i Eskilstuna och Strängnäs.
- Vi ville redan i april omförhandla avtalet för vi insåg att det inte kommer att hålla rent juridiskt. D Carnegie & Co. har inte varit villig att diskutera en enda av de grunder vi haft för omförhandling och då har vi inget val än att kliva ur det, säger Tomas Bergs, gruppchef på Hyresgästföreningen.


Ny boendeekonom på Hyresgästföreningen

Karriär Martin Hofverberg tillträder den nyinrättade tjänsten som boendeekonom på Hyresgästföreningen. Han kommer närmast från rollen som borgarrådssekreterare på Bostads- och Demokratiroteln i Stockholms stad.


Fastighetsägarna: Så mycket behöver den allmänna hyresnivån höjas 2018

Sverige Fastighetsägarna presenterar sin syn på hur mycket hyresnivåerna behöver höjas 2018 för att kunna upprätthåll hyresrätten som ett modernt och attraktiv boende.


Strandade hyresförhandlingar mellan Krylbostäder och Hyresgästföreningen

Bostäder Det var den 26 juni som Krylbostäder, tidigare Nya Byn AB, begärde förhandling om hyrorna för cirka 700 lägenheter i Krylbo.


Unga förlorare när hyreskontrakt säljs svart

Bostäder Var femte hyresgäst under 30 år i Storstockholm med förstahandskontrakt uppger att de har fått betala för det. Detta enligt en undersökning från Hyresgästföreningen.


Delade åsikter om hyresgästutredningen

Bostäder Utredningen ”Stärkt ställning för hyresgäster” föreslår en lagändring som ska ge hyresgästerna mer att säga till om vid ombyggnationer. Hyresgästföreningen är för – Fastighetsägarna mot. Fastighetssverige har talat med två representanter som var med under utredningsarbetet.


Branschens reaktioner på budgeten

Sverige Försvårar generationsväxling i fastighetsbolag, skadliga skatter, företagarfientligt hot – här är branschens och näringslivets reaktioner på vårbudgeten som regeringen presenterade under tisdagen.


Hyresgästföreningen begär akut tvångsförvaltning av lägenheter

Juridik Fastighetsägaren svarar varken på samtal eller brev: ”Han brukar hålla sig undan”.


Hyresgästföreningen lanserar Boinstitutet

Sverige Under våren 2017 lanserar Hyresgästföreningen Boinstitutet. Syftet med Boinstitutet är att samla och förena människor med god insikt i och kunskap om bostadspolitik, forskning kring bostadsfrågor och samhällsutveckling för att ytterligare sätta fokus på bostadsfrågorna.


"Stockholmshyra" skapar ny hyressättning i huvudstaden

Stockholm Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms stads tre kommunägda bostadsbolag vill skapa en hyressättning som bättre speglar det som dagens hyresgäster värdesätter i sitt boende. Därför har en överenskommelse för att utveckla hyressättningen i Stockholm undertecknats.


Framgångar i årets hyresförhandlingar

Stockholm I början av februari har 180 000 lägenheter i Stockholmsregionen fått sin hyra färdigförhandlad med en snitthöjning under 0,7 procent.


Heimstadens vd: ”Ren idioti”

Bostäder Patrik Hall till motattack efter Hyresgästföreningens senaste utspel – i samband med strandade förhandlingar. ”Stör mig enormt mycket på den här typen av utspel.”