Image

Catellaprofil lämnar bolaget

Karriär En av den svenska fastighetsmarknadens största profiler lämnar Catella vid augustis utgång.
- Det är dags att göra något annat, säger han till Fastighetssverige.


Vinstlyft för Catella

Bolag Catellas resultat efter skatt för fjärde kvartalet förra året uppgick till 65 miljoner kronor, jämfört med 35 miljoner kronor för motsvarande period året före.


Catella-fond köper i Finland

Transaktioner Catella-fonden Sarasin Sustainable Properties – European Cities har köpt en kontorsfastighet i Helsingfors för cirka 161 miljoner kronor.


Svenska Bostadsfonden köper av Akelius

Transaktioner Svenska Bostadsfonden köper cirka 400 lägenheter av Akelius, och går genom köpet in på en, för fonden, ny ort.


De är bäst i Skåne

Öresund I torsdags genomfördes Öresundsinstitutets konferens Real Estate Öresund. Skånes bästa konsulter inom områdena transaktionsrådgivning, transaktionsjuridik, värdering, förvaltning och lokaluthyrning korades. Här är vinnarna.


Aberdeen rekryterar från Catella

Karriär Aberdeen rekryterar en fondanalytiker, som närmast kommer från Catella.


Catellas transaktionsvolym 2011: 60 miljarder

Bolag Catellas fastighetsrådgivning, med verksamhet i tio europeiska länder, redovisar en transaktionsvolym om 60,8 miljarder kronor (6,8 miljarder EUR) för 2011.


PWC rekryterar från Catella

Karriär PWC rekryterar en ansvarig för transaktioner i Öresundsregionen. Han kommer närmast från Catella.


Peter Andersson följer inte med till Diös

Karriär Peter Andersson som har lett Norrvidden sedan bolagets start 2002 följer inte med in i nya Diös, som i fredags slutligen genomförde förvärvet av Norrvidden.


Catella-ledare säljer sina andelar

Bolag Catellas Johan Ericsson, Lennart Schuss och Ando Wikström säljer nu sina delar av Catella.


Catella Corporate Finances
2011 mycket starkt

Bolag Catella Corporate Finance har hittills under 2011 agerat rådgivare i totalt 68 transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 24 miljarder kronor i Sverige. Därmed har Catella medverkat i mer än var fjärde krona som omsatts på den svenska fastighetsmarknaden hittills under 2011.


Ökade förluster för Catella

Bolag Catella redovisar en väsentligt större förlust för årets tredje kvartal jämfört med motsvarande period förra året.


Styrelsemedlem säljer sitt innehav i Catella

Bolag Styrelsemedlemmen Peter Gyllenhammar säljer hela sitt innehav i Catella. Köpare är huvudägaren och ordföranden Johan Claesson.


Akelius äldreboendeportfölj såld

Transaktioner Akelius har nu sålt sin portfölj med äldreboenden. 16 fastigheter har sålts för 1,2 miljarder kronor.
- Vi kommer att använda överskottet till att uppgradera våra bostäder, säger vd Pål Ahlsén till Fastighetssverige.


HSB Skåne köper för ombyggnation

Transaktioner HSB Skåne köper Individuell Människohjälps fastighet på Spolegatan i centrala Lund.
Tanken är att konvertera fastigheten till studentbostäder.


”Det kommer kännas lite tomt”

Sverige När dagens fastigheter är utropade och sålda är Kefren-auktionerna slut.
Erik Westerlund på Catella har suttit med på varenda auktion under de här tre veckorna.
– Det kommer att kännas lite tomt, säger han till Fastighetssverige.


AP 2 rekryterar från Catella

Karriär Andra AP-fonden har rekryterat en ansvarig för fondens fastighetsinvesteringar. Hon kommer närmast från Catella.


Ny konsultstandard lanserad på Expo Real

Expo Real En ny standard för rådgivare inom fastighetstransaktioner och uthyrning lanserades på Expo Real.
Catella är ett av de bolag som uttalar sig om att de ska följa den.


Kefren: Exakt som värderingarna

Transaktioner KEFREN På första dagens Kefrenauktion skulle fastigheter värderade till 393,6 miljoner kronor säljas. De såldes för nästan exakt den summan; 393,65 miljoner.
I dag fortsätter auktionen, bland annat ska en fastighet värderad till 390 miljoner kronor säljas.
Här finns en förteckning över samtliga gårdagens affärer – och vilka fastigheter som ska säljas i dag.


Catellas kommunikationschef får gå

Karriär På grund av organisationsförändringar fortsätter Catella att krympa ledningsgruppen. Den här gången får kommunikationschefen gå.