Image

Mikael Pauli ny chef för
Catella Förmögenhetsförvaltning

Karriär Catellas förmögenhetsförvaltning i Sverige och i Luxemburg samordnas i blivande Catella Bank, tidigare Banque Invik. Som chef för den nya enheten har Mikael Pauli rekryterats.


Catella stärker inom transaktion och finansiering

Karriär Catella anställer fyra nya medarbetare, två finanseringsspecialister och två personer som ska jobba med transaktioner.


Catella emitterar femårigt obligationslån

Bolag Catella emitterar ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor.


”Obligationer kan stå för 10-20 procent av finansieringen framöver”

Bolag I Fastighetssveriges senaste nummer görs en stor genomgång av de börsnoterade bolagens finansieringsstrategier.
Catellas finansieringsexperter uttalar sig om de rådande trenderna.
- Framöver kan obligationsmarknaden mycket väl stå för 10-20 procent av fastighetsfinansieringen i Sverige, säger Anders Palmgren, ansvarig för Catellas corporate finance-verksamhet.


Svagt på fastighetslånemarknaden trots förbättring för bankerna

Sverige Det är fortsatt låga förväntningar hos aktörerna på den svenska fastighetslånemarknaden. Det visar den nya upplagan av Catellas indikator Credi (Catella Real Estate Debt Indicator).


Restate rekryterar chef från Catella

Karriär Restate Bjurfors Isaksson Brolin AB har rekryterat en ansvarig för rådgivning vid kommersiella fastighetstransaktioner. Han kommer närmast från Catella.


Catella-auktionen har växt - nu nio säljare

Transaktioner Catella-auktionen som startar 25 oktober har nu växt med ytterligare en säljare. Dessutom kan man nu precisera värdet på fastigheterna som ska auktioneras ut.


Niam säljer i Göteborg

Transaktioner Niam Nordic Fund IV säljer en 16 000 kvadratmeter stor kontorsfastighet i Göteborg. Köpare är en relativt ny aktör på marknaden.


De säljer på Catellas auktion

Transaktioner Åtta fastighetsägare kommer att sälja 74 fastigheter, med ett sammanlagt värde om mellan 500 miljoner och en miljard kronor, på Catellas auktion i slutet av oktober.


Han får ansvaret för Aberdeens bostadsfond

Bolag Aberdeen har nu utsett en ansvarig för sin nya bostadsfond, Aberdeen Residential Sweden.


Sveafastigheter kvartsmiljardsäljer

Transaktioner Sveafastigheter säljer en bostadsportfölj i Sundsvall för 277 miljoner kronor.


Catella avbryter bankförsäljning

Bolag Catella avbryter försäljningen av Banque Invik och namnändrar banken till Catella Bank. Catella ser nya möjligheter, bland annat att kunna erbjuda finansieringslösningar till Catellas kunder inom transaktionsrådgivning.


Akademiska Hus rekryterar ny vice vd

Bolag Akademiska Hus tillsätter en ny vice vd, som blir chef över enheten Fastighet.


Catella lanserar finansieringsindikator – här är resultaten i första rapporten

Bolag I syfte att belysa trender och förändringar inom fastighetsfinansiering lanserar Catella i dag Credi – Catella Real Estate Debt Indicator. Credi indikerar läget på den svenska fastighetslånemarknaden. Resultaten i den allra första rapporten vittnar om ett stabilt läge med en svag förväntan om en försämrad kreditsituation.


Catella: Fastigheter för
en miljard ska auktioneras ut

Transaktioner De 50 - 100 fastigheter som kommer auktioneras ut i höst har ett värde om cirka en miljard kronor.


Nytt försäljningsformat: Auktioner att vänta i höst

Bolag Efter de positiva erfarenheterna efter Kefren-auktionen i höstas planerar nu Catella Corporate Finance nya auktioner. Skillnaden nu är att det inte handlar om obestånd, utan ett för Sverige helt nytt försäljningsformat.


Catella beslutar om utdelningspolicy

Bolag Catella har beslutat att dela ut minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt till aktieägarna.


Strihagen till Catella

Karriär Catella knyter Ubbe Strihagen till bolaget för att stärka Catellas kapitalförvaltning inom fastighetsområdet. Han kommer närmast från fondbolaget Schroder Investment Management.


Mipim: Catellas Cocktail

Mipim Catellas cocktail avslutade tisdagskvällen. Se bilderna här.


Catellaprofil lämnar bolaget

Karriär En av den svenska fastighetsmarknadens största profiler lämnar Catella vid augustis utgång.
- Det är dags att göra något annat, säger han till Fastighetssverige.