Image

Örebro årets arkitekturkommun 2017

Bygg/Arkitektur Örebro är årets arkitekturkommun 2017, tätt följd av Växjö och Malmö. Topptrion förenas i att de lyckas kombinera en hög byggtakt i förhållande till bostadsbehov med bra villkor för att utveckla arkitekturen i kommunen. Det visar en ny rapport som analysföretaget Evimetrix tagit fram på uppdrag av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund.


Lansa fortsätter satsa i Örebro

Transaktioner På kort tid har det nyetablerade fastighetsbolaget Lansa köpt flera nya fastigheter i Örebro. Ifrån den 1 september lade bolaget till ytterligare 183 lägenheter i sitt bestånd.


Kungsleden säljer fastighet i Örebro

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Målaren 17 i Örebro. Avyttringen är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.


Castellum hyr ut 4 300 kvadratmeter till Försäkringskassan

Uthyrning Försäkringskassan i Örebro flyttar till nya lokaler i Castellums nyproduktionsprojekt Citypassagen, som ligger alldeles intill resecentrum.


Citypassagen i Örebro.

Castellum hyr ut till Migrationsverket

Uthyrning Migrationsverket samlar all sin verksamhet i Örebro på en adress. Från och med våren 2019 flyttar verket till nya lokaler i Castellums nyproduktionsprojekt Citypassagen alldeles invid resecentrum.


”Letat ganska länge där”

Transaktioner Victoria Parks vd Peter Strand om bolagets tolfte stad på kartan – och varför det har dröjt.

Victoria Park köper bostäder i Örebro

Transaktioner Victoria Park köper ett bostadsfastighetsbestånd om totalt 396 lägenheter, med en uthyrbar yta om cirka 28 000 kvadratmeter, belägna i Örebro. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 305 miljoner kronor.


Lantmännen river för att bygga nytt

Bygg/Arkitektur Industriområdet Aspholmen i Örebro ska omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Lantmännen Fastigheter har beslutat att riva både den stora och lilla silon för att ge plats åt ny bebyggelse, vilket kommer bli det första steget till ett helt nytt område - nya Aspholmen.


Corem utvecklar i Helsingborg

Transaktioner Corem utökar fastighetsbeståndet i Helsingborg, genom förvärv av Nyhagshuset 5, belägen i direkt anslutning till E4/E6. På fastigheten uppförs en logistikanläggning om en total yta av 13 000 kvadratmeter.


Agora i flera uthyrningar

Uthyrning Agora har tecknat avtal med Nordic Wellness gällande en lokal i Linnégallerian i Växjö. Dessutom har man tecknat två avtal i Kompassen i Örebro.


K2A växer i Örebro

Transaktioner K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus har köpt 306 studentbostäder i Örebro. Samtidigt har man tecknat markanvisningsavtal med Örebro kommun som ger bolaget rätt att förvärva och utveckla mark om totalt cirka 20 500 kvadratmeter BTA, motsvarade 200-300 lägenheter.


”Har aldrig varit en strategiskt viktig ort för oss”

Bolag Klövern fortsätter att koncentrera portföljen genom att sälja av satellitfastigheterna. I icke-prioriterade områden kommer bestånden successivt att avyttras. Rutger Arnhult berättar om strategin. "Kommer att ske på sikt".


Västerkulla köper hotellfastighet i Örebro

Transaktioner Västerkulla Hotell har tecknat avtal med Klövern om köp av fastigheten Bageriet 2 i centrala Örebro.


Klövern säljer i fyra städer

Transaktioner Klövern har i fyra separata affärer sålt fastigheter i Kristinehamn, Norrköping, Malmö och Örebro för totalt 110 miljoner kronor.


Utopia får unik markanvisning i Örebro.

Utopia Arkitekter får makten i Örebro

Bygg/Arkitektur Örebro kommun har valt Utopia Arkitekter som samarbetspartner i projektet ”Vi ger arkitekten makten”. Projektet innebär att kommunen markanvisar en centralt belägen tomt som medger kontor och hotell till ett arkitektkontor istället för en byggherre. Utopia Arkitekter valdes ut bland sammanlagt 13 arkitektkontor.


"Vi bor väl på ett övergivet charterhotell"

Mipim När Örebro kommun besöker Mipim har de en strategi för att inte slösa på skattebetalarnas pengar. Oppositionsrådet Anders Åhrlin: "Om jag inte gör någon praktisk nytta så vill jag inte åka med".


Ancore köper av Unibail i Örebro

Transaktioner Ancore, ägt av Ica Fastigheter och Alecta, köper delar av Eurostop Örebro av Unibail-Rodamco.


Lokala fastighetsmagnater: Familjen Behrn

Sverige DEL 4: Fastighetssverige kartlägger de lokala fastighetsmagnaterna i vårt avlånga land. I dag skriver vi om familjen Behrn, som i fyra generationer varit de största fastighetsprofilerna i Örebro.


Riksbyggen byggstartar i Örebro

Bostäder På fredag tas det första spadtaget för BRF Pepparmyntan, Örebros första Bonum seniorboende.


Peab bygger åt Castellum

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ett kontorshus i Örebro åt Castellum. Kontraktssumman uppgår till cirka 290 miljoner kronor.


NCC bygger lager åt Ahlsell

Bygg/Arkitektur NCC bygger en ny logistikhall vid Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg och hjälper därmed byggvarugrossisten att fortsätta växa. Uppdraget omfattar stora markarbeten och är värt 95 miljoner kronor.