Image
Lennart Sten lämnar vd-posten i Svenska Handelsfastigheter och ersätts av nuvarande vice vd Thomas Holm.
Lennart Sten lämnar vd-posten i Svenska Handelsfastigheter och ersätts av nuvarande vice vd Thomas Holm. Bild: Svenska Handelsfastigheter

Thomas Holm ny vd för Svenska Handelsfastigheter – som får en miljard i kapitaltillskott

Bolag Svenska Handelsfastigheter går in i nästa fas. För att möjliggöra detta tillförs bolaget totalt en miljard kronor genom kapitalåtaganden som nuvarande ägare Fjärde AP-fonden och Kåpan Pensioner tillskjutit. I samband med detta föreslås vice vd Thomas Holm att utses till ny vd att efterträda Lennart Sten.
Publicerad den 21 Mars 2023

Kapitalåtagandet skapar förutsättningar för att kunna fortsätta göra förvärv och vidareutveckla bolaget i linje med fastlagd strategi. Bolaget bildades 2015 och har i genomsnitt vuxit 28,4 procent per år (CAGR) under sjuårsperioden 31 december 2015 – 31 december 2022, räknat som marknadsvärdet på fastigheterna.

I samband med att bolaget går in i nästa fas föreslås Thomas Holm till ny vd. Thomas är en av bolagets grundare och har haft rollen som vice vd sedan bolaget bildades 2015.
– Styrelsen bedömer att Thomas är den självklara kandidaten att överta vd-posten. Samtidigt respekterar styrelsen Lennart Stens beslut att lämna sin post som vd och jag vill å styrelsens vägnar tacka honom för den fantastiska insats han har gjort för att skapa bolaget och utveckla det till vad det är i dag, säger Svenska Handelsfastigheters styrelseordförande Arja Taavenikku.
– För mig personligen känns det givet att Thomas ska ta över som vd. Han är en kunnig affärsman med lång erfarenhet av fastighetsbranschen som har varit högst delaktig när vi tillsammans byggt upp det här bolaget till en årsomsättning på över en miljard kronor, säger Lennart Sten.
– Jag är stolt över det fortsatta förtroende som våra ägare visar bolaget och mig. Vi agerar i ett intressant marknadssegment och jag ser en betydande långsiktig tillväxtpotential. Jag ser fram emot att tillsammans med alla mina duktiga kollegor ta nästa steg i vår fortsatta expansion. Vår bedömning är att det kommer att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter i denna marknad, säger Thomas Holm.

Med anledning av förslaget till ny vd kommer fackliga förhandlingar att påkallas med avsikten att Thomas Holm ska utses och tillträda sin nya roll den 1 april 2023. Som en följd av att bolaget tar nästa kliv i sin utveckling kommer Lennart Sten att stå till bolagets förfogande under en övergångsperiod varefter han lämnar bolaget senare under våren.

Svenska Handelsfastigheters mål är att vara ett långsiktigt och kundnära fastighetsbolag med fokus på utveckling av handelsplatser i Sverige. Bolaget är verksamt över hela landet och hade en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om 15,4 miljarder kronor vid årsskiftet. Knappt två tredjedelar av utestående lån om cirka 8,3 miljarder kronor var banklån vid årsskiftet.

Svenska Handelsfastigheter ägs av Fjärde AP-fonden, Kåpan Pensioner, Länsförsäkringar Liv samt ledningen för Svenska Handelsfastigheter.

Parallellt med förändringarna meddelar kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating, NCR, att man höjer utsikterna för Svenska Handelsfastigheter samt bekräftar kreditbetyget BBB-, så kallad investment grade. Höjningen sker efter beskedet om nyemissionen om 1 miljard kronor samt minskad osäkerhet kring bolagets ägarförhållanden och ledning.

Att ägarna stärker Svenska Handelsfastigheters balansräkning genom en nyemission visar på deras engagemang för bolaget samtidigt som det minskar bolagets skuldsättning, konstaterar NCR i en betygsrapport på måndagen. Som en följd av nyemissionen hade skuldsättningsgraden, LTV, varit 46 procent vid årsskiftet proforma, istället för 52 procent, enligt NCR:s beräkningar. Vidare förväntar sig NCR att Svenska Handelsfastigheter kommer att ha en skuldsättningsgrad under 50 procent framöver.

Höjningen till stabila utsikter speglar Svenska Handelsfastigheters förbättrade finansiella riskprofil sedan balansräkningen stärkts och osäkerheten minskat kring ägandet och ledningen av bolaget, konstaterar NCR vidare.

"Enligt vår bedömning står Svenska Handelsfastigheter väl rustat för att möta kommande låneförfall och bolaget är mindre känsligt för högre marknadsräntor än tidigare. Vi förväntar oss att värdena på bolagets fastigheter kommer att vara mer motståndskraftiga än konkurrenternas på grund av deras relativt låga känslighet för förändringar i avkastningskrav och skillnaden i avkastning på deras tillgångar", heter det i NCR:s rapport.

Beskedet att vice vd Thomas Holm föreslås efterträda nuvarande vd Lennart Sten som vd bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på bolagets övergripande strategi och verksamhet, menar NCR.

Svenska Handelsfastigheters kortsiktiga kreditbetyg N3 kvarstår oförändrat.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige