Image

Stendörren: Snabbt ökande hyror

Bolag Stendörrens vd Fredrik Brodin konstaterar att bolagets ny- och omförhandlade avtal lyfter hyresintäkterna väsentligt framöver.
Publicerad den 10 November 2017

Niomånaderssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade till 337 miljoner kronor (317) och driftnettot ökade till 231 miljoner kronor (219)
• Förvaltningsresultatet ökade till 122 miljoner kronor (102).
• Kassa?öde från den löpande verksamheten uppgick till 206 miljoner kronor (–46)
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 182 miljoner kronor (546). Värdeförändringen av räntederivat uppgick till 10 miljoner kronor (–73).
• Periodens resultat uppgick till 240 miljoner kronor (454)
Resultat per aktie uppgick till 8,68 kronor (16,44) och kassaflöde per aktie uppgick till 7,47 kronor (-1,67).

Vd Fredrik Brodin:
- Stendörren avslutar årets tredje kvartal starkt med stigande förvaltningsresultat och stigande fastighetsvärden. Ett resultat av vårt kundorienterade arbetssätt inom vår huvudmarknad Stockholm. Förvaltningsresultatet, vårt viktigaste resultatmått, ökade med 20 procent jämfört med samma period 2016.

- Under perioden har vi om- och nyförhandlat 91 hyresavtal avseende 41 000 kvadratmeter lokalyta till en samlad årshyra om drygt 47 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 1 100 kronor per kvadratmeter (således väsentligen högre än snitthyran för hela beståndet som ligger på knappt 790 kronor per kvadratmeter). Lägger vi till uthyrningen till Dahl som skedde efter periodens utgång dubblas siffrorna för uthyrningsvolymen. Detta innebär en kraftig ökning av hyrorna, såväl för omförhandlade hyror som för nyuthyrning. Vi kan konstatera att marknadshyran i vårt marknadssegment ökar klart snabbare än in?ationen.

- I GreenHub Bro, som vi valt att kalla vårt nya logistikområde i Upplands-Bro kommun, har vi möjlighet att bygga och erbjuda upp till 400 000 kvadratmeter moderna och hållbara logistiklokaler. Nyligen skrev vi ett 20-årigt hyresavtal avseende ett nytt huvudlager för Dahl Sverige AB som skall stå färdigt vid årsskiftet 2020/21. Då det totala hyresvärdet över perioden uppgår till cirka en miljard är det inte bara vår hittills största uthyrning utan även en av branschens största uthyrningar i år. Uthyrningen är ett resultat av vårt fokus att satsa på hållbar logistik i stadsnära lägen.

- Fastigheter, av alla slag, är resurskrävande och Sveriges enskilt största källa till utsläpp av växthusgaser. Ett väl anpassat fastighetsbestånd är dock nödvändigt för att försörja alla våra företag och människor som bor och arbetar här med effektiva lokaler samt bra och prisvärda bostäder. Inom vårt hållbarhetsarbete har vi naturligtvis fokus på energikonsumtion och vilka energislag som våra hus förbrukar. Vi vill göra, och gör, ständiga förbättringar inom befntligt bestånd, oftast i dialog med våra hyresgäster. Vi vill inte bara göra skillnad inom våra egna fastigheter utan även göra det för alla företag och människor som verkar där, likväl för den klimatpåverkan som alla transporter till och från våra fastigheter skapar. Med ett framtidsinriktat och målmedvetet arbete att skapa bra och miljösmarta förutsättningar för våra hyresgästers verksamheter tror vi att Stendörren kan utvecklas ännu mer som en hyresvärd som ”Gör skillnad”

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige