Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Christoffer Edling

Stark nettouthyrning för Atrium Ljungberg

Bolag Atrium Ljungberg levererar starka nettouthyrningssiffror för årets första sex månader.
Publicerad den 8 Juli 2022

# Hyresintäkterna uppgick till 1 218 mkr (1 137), varav ökningen i jämförbart bestånd var 2,3 % (0,1).
# Driftöverskottet uppgick till 818 mkr (764), varav jämförbart bestånd ökade med 1,3 % (0,1).
# Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 105 mkr (609) och bruttoresultatet till -19 mkr (125).
# Resultat före värdeförändringar uppgick till 550 mkr (683) motsvarande 4,35 kr/aktie (5,38).
# Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 4 051 mkr (1 131) varav projektvinster uppgick till 1 243 mkr (389).
# Periodens resultat uppgick till 4 873 mkr (1 691), motsvarande 38,58 kr/aktie (13,32).
# Nettouthyrningen för perioden uppgick till 96 mkr (7) varav bolaget själv sagt upp -28 mkr (-24) inför kommande projekt.
# Periodens investering uppgick till 4 710 mkr (1 068) varav 3 728 mkr (25) förvärv.
# Substansvärde kr/aktie uppgick till 277,14 motsvarande en ökning om 14,9 % justerat för lämnad utdelning, jämfört med ingången av året.

– Stark nettouthyrning för halvåret men fortsatt osäkerhet i vår omvärld. Många fastighetsaffärer har gjorts på höga nivåer på våra delmarknader, vilket återspeglas i vår värdering. Med en stabil fastighetsverksamhet och projektvinster levererar vi ett resultat efter skatt om 4,9 miljarder kronor, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Fortfarande inget beslut om Scandinavium

Bygg/Arkitektur Inte heller den här gången kom det ett beslut från kommunstyrelsen i Göteborg om arenans öde. Det rödgröna styrets ansvarige för idrottsfrågor, kommunstyrelsens ledamot Daniel Bernmar (V), säger till Fastighetssverige att förhandlingarna om vilket alternativ man föredrar fortfarande pågår.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige