Image
Byggaktören i Sävja planerar att bygga i trä med ett tak anpassat för solceller. Bilden är ett exempel på hur det kan se ut. Till höger syns den befintliga byggnad där det tidigare låg ett vårdboende.
Byggaktören i Sävja planerar att bygga i trä med ett tak anpassat för solceller. Bilden är ett exempel på hur det kan se ut. Till höger syns den befintliga byggnad där det tidigare låg ett vårdboende. Bild: Illustration Link arkitektur

Planer för fler bostäder i sydöstra och centrala Uppsala

Bostäder Uppsala kommun fortsätter att utveckla staden och ger nu möjlighet att bygga fler bostäder både i Sävja och vid centrala Österplan. Två nya detaljplaner gör att det kan byggas cirka 115 nya bostäder inom ett par år.
Publicerad den 26 November 2022

– När Uppsala växer måste vi fortsätta utveckla kommunen med fler bostäder. Nu kan vi äntligen sätta spaden i marken för två nya kvarter vid Österplan och i Sävja. Det blir två viktiga tillskott för Uppsalas framtida bostadsförsörjning, säger Ylva Stadell (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Strax intill Sävjaskolan ligger kvarteret Mösseberg. Här blir det nu möjligt att bygga ett femvåningshus med plats för cirka 50 lägenheter, då plan- och byggnadsnämnden på torsdagen antog en ny detaljplan för området.

En ambition med detaljplanen har varit att marken ska kunna utnyttjas bättre genom att bland annat göra om trafik- och parkeringsytor. Därigenom får nu fler bostäder plats i det naturnära läget i Sävja. Detaljplanen anger även att en gård med plats för lek, utevistelse och grönska ska skapas mellan de två byggnaderna och att stora träd ska sparas. Dessutom tillåts fastighetsägaren bygga om ett tidigare vårdboende till cirka 45 bostäder.

Nya bostadshus i kulturhistoriska kvarter
Även de centrala delarna av Uppsala vid Österplan vill plan- och byggnadsnämnden utveckla. Den nya detaljplanen som antogs i torsdags innebär att det blir möjligt att bygga ett 20-tal lägenheter i två nya byggnader. Byggnaderna kan bli fyra till fem våningar höga. Detaljplanen tillåter också byggnader för hotell och centrumverksamhet, det vill säga kontor, kaféer, samlingslokaler eller liknande.

Ambitionen med detaljplanen har varit dels att få till fler bostäder, dels att ta tillvara de höga kultur- och arkitekturhistoriska värden som planområdet har. Byggnaderna kommer ligga intill tingshuset som ska bevaras som det ser ut idag. Här finns tingssalen som även i fortsättningen ska kunna nyttjas som en öppen samlingslokal.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Nya Besqab redo att starta fler bostadsprojekt

Bolag Det nyligen genomförda sammangåendet med Aros Bostad gör att bolaget nu har en stor beredskap att starta fler bostadsprojekt i takt med att marknaden återhämtar sig. Det menar Magnus Andersson, vd på Besqab, när Fastighetssverige intervjuar honom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige