Image

Peab tappar kvarts miljard på Northland-konkurs

Ekonomi/Finansiering Efter beskedet att den pågående rekonstruktionen av Northland misslyckats och att ansökan om konkurs lämnas in, har Peab gjort en bedömning av konsekvenserna - finansnettot påverkas negativt med 261 miljoner kronor.
Publicerad den 8 December 2014

Peab har tidigare vid flera tillfällen uppgivit att den totala exponeringen i balansräkningen hänförlig till Northland uppgår till 260 miljoner kronor. Härutöver uppgavs i delårsrapporten för tredje kvartalet att det vid en eventuell konkurs tillkommer kostnader för uppsägning av personal och den avstannade transportverksamheten.

I fjärde kvartalet kommer utestående räntebärande fordringar att skrivas av vilket påverkar finansnettot negativt med 261 miljoner kronor. Härutöver kommer rörelseresultatet att belastas med avvecklingskostnader uppgående till 33 miljoner kronor.

Efter dessa värdekorrigeringar bedöms inga ytterligare väsentliga kostnader uppstå kopplat till befintligt engagemang med Northland.

- Det är naturligtvis mycket tråkigt att Northland inte klarade av rekonstruktionen och det känns tungt att tvingas ta den här typen av nedskrivningar. Det som är positivt är, att under tiden som gruvan varit i drift, har vi skapat en effektiv logistikhantering som vi hoppas kunna använda vid en framtida uppstart av gruvan och även kunna erbjuda till andra kunder med liknande behov, säger Jesper Göransson, vd i Peab.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Låg aktivitet på transaktionsmarknaden – men fortfarande mycket kapital som kommer fortsätta investera"

Bolag CBRE stärker sin rådgivningsverksamhet med Daniel Hummel som ny vd för den svenska verksamheten. För Fastighetssverige berättar han om nya tjänsten på CBRE, återkomsten till fastighetsbranschen och ger sin syn på transaktionsmarknaden 2024.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige