Image
Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.
Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg. Bild: Christoffer Edling

Ökat förvaltningsresultat för Atrium Ljungberg

Bolag God hyrestillväxt, bra kostnadskontroll och ett stabilt räntenetto bidrar till ett ökat förvaltningsresultat för Atrium Ljungberg.
Publicerad den 12 Oktober 2023

Januari-september 2023:

- Hyresintäkterna uppgick till 2 111 mkr (1 879) - en ökning om 12,4% (11,0) varav jämförbart bestånd 10,9% (3,9).
- Driftöverskottet uppgick till 1 516 mkr (1 262) - en ökning om 20,1% (9,6) varav jämförbart bestånd 14,9% (1,0).
- Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 270 mkr (154) och bruttoresultatet till -1 mkr (-26).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 1 024 mkr (840) motsvarande 8,12 kr/aktie (6,66)
- Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -1 443 mkr (4 138) varav projektvinster uppgick till 20 mkr (1 412).
- Periodens resultat uppgick till -404 mkr (5 305), motsvarande -3,20 kr/aktie (42,02).
- Nettouthyrningen för perioden uppgick till 70 mkr (124), varav bolaget sagt upp -8 mkr (-30) för avflyttning inför kommande projekt.
- Periodens investeringar uppgick till 1 418 mkr (5 370) varav förvärv 4 mkr (3 729). Fastighetsförsäljningar uppgick till 1 825 mkr (49). Under andra kvartalet färdigställdes Parkhusen kv 2 i Gränbystaden i Uppsala och per sista september har 31 mkr vinstavräknats motsvarande 62% tillträdda lägenheter.
- Substansvärde kr/aktie uppgick till 263 motsvarande en minskning om 1,8%, justerat för lämnad utdelning.

Vd Annica Ånäs kommenterar rapporten:
– Vårt förvaltningsresultat fortsätter att utvecklas väl med en tillväxt tredje kvartalet om 26 procent vilket liksom tidigare kvartal förklaras av god hyrestillväxt, bra kostnadskontroll och ett stabilt räntenetto. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra förvaltningseffektiviteten, prioritera bland projekten och reglera kapitalstrukturen. Det är glädjande att se att det arbetet ger resultat.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Stena bli självförsörjande på el

Energi/miljö Stena Fastigheter genomför omfattande satsningar för att minska användningen av el och värme genom att satsa på solceller, energilager och AI-styrd värme. Under 2023 producerade fastighetsbolaget tre gånger mer solenergi än året innan. Fstighetssverige har pratat med Stena Fastigheterns vd, Cecilia Fasth, om de nya energisatsningarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige