Image

Offentliga Hus emitterar obligationer om 400 miljoner

Ekonomi/Finansiering Som ett första steg i Offentliga Hus ambitioner att öka fastighetsvärdet från dagens 2,3 miljarder kronor till cirka sex-sju miljarder kronor har Offentliga Hus framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor (rambelopp om 700 miljoner kronor) med en löptid om 3,5 år.
Publicerad den 11 December 2017
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator
Joachim Kuylenstierna.

Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare och med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa. Sammantaget deltog över 70 investerare i den övertecknade emissionen.  

Emissionslikviden avses användas till fastighetsförvärv samt generella verksamhetsändamål.

– Det här är ett viktigt första steg mot målet att börsnotera Offentliga Hus inom de närmaste två åren. På en allt mer föränderlig marknad är god kassa av största vikt, och i Fastator ser vi kassaflödesstabila bolag som vinnare den närmsta tiden. Vi ser många affärer den kommande tiden och därför är det glädjande att Offentliga Hus genomfört en obligation som stärker kassan med 400 miljoner kronor. Det ska bli spännande att följa bolagets fortsatta tillväxt, som också kommer aktieägarna i Fastator till gagn, säger Joachim Kuylenstierna, tillförordnad vd för Fastator.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 700 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2021. Offentliga Hus avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar efter emissionsdatumet.

Pareto Securities och Swedbank har agerat finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen. Vinge har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige