Image

Köpare ifrån Nordamerika och Mellanöstern driver på Europa

Transaktioner Investerare från Nordamerika och Mellanöstern är de största drivkrafterna bakom den ökade aktiviteten på den europeiska kommersiella fastighetsmarknaden. Utomeuropeiska köpare stod under första halvan av 2013 för mer än en fjärdedel av alla transaktioner, enligt de senaste uppgifterna från CBRE.
Publicerad den 6 September 2013

Den sammanlagda transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter i Europa fortsatte att öka under andra kvartalet 2013 och var sex procent högre än den sammanlagda siffran för det första kvartalet 2013. De 32,6 miljarder euro som registrerats under kvartalet visar på en ökning på 22 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det är den högsta siffran för andra kvartalet sedan 2007 (före finanskrisen).

Mängden gränsöverskridande investeringar i Europa fortsätter att öka, både i absoluta termer och i proportion till den totala marknaden, enligt CBRE. Under första halvan av 2013 stod utländska köpare för 44 procent av alla transaktioner (av värdet), jämfört med 40 procent under andra halvan av 2012.

En betydande förändring har ägt rum gällande de gränsöverskridande fastighetsinvesteringarna, där inomeuropeiska investeringar (där köparen är från ett annat europeiskt land) endast stod för 16 procent av transaktionerna under första halvan av 2013. Procenttalet har legat stadigt runt 20 procent av marknaden under 2011 och 2012.

Investeringskapital från icke-europeiska länder spelar en allt större roll på marknaden. Det stod för 28 procent av alla transaktioner under första halvan av 2013 (jämfört med 19 procent under andra halvan av 2012). Även inom gruppen av icke-europeiska investerare har det skett en markant förändring när det gäller investerarnas ursprung.

Nordamerikanska köpare stod för en stadigt ökande andel av marknaden (13 procent av hela marknaden och 24 procent av gränsöverskridande transaktioner under första halvan av 2013). Det kan få en betydande effekt på fastighetsmarknadens dynamik, eftersom investerare från USA, som står för absolut mest aktivitet, vanligtvis är ute efter en större blandning av marknader.

Investerare från Mellanöstern ökade också sina investeringar (9 procent av hela marknaden och 21 procent av gränsöverskridande transaktioner under första halvan av 2013). Kapital från Mellanöstern är vanligtvis institutionellt. Nästan hälften av den totala summan kommer från regionens statliga investeringsfonder. En övervägande del av transaktionerna gjorda av köpare i Mellanöstern riktar sig mot London (nästan 50 procent av den totala summan) och kontorsfastigheter, även om det även köptes många stora detaljhandelsfastigheter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

CBRE Sweden på Branschguiden

På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrådgivning som gör det möjligt för våra kunder att blomstra – i hela världen.

CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA. Företaget har runt 80 000 anställda och fler än 450 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.

CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning inom – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, förvaltning, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med res...

Läs mer om CBRE Sweden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De investerade mest i det egna beståndet under 2023

Lista Fastighetssverige listar nu vilka noterade bolag som investerade mest i sina fastigheter under föregående år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige