Image
K2A köper av Slättö i Norrtälje.
K2A köper av Slättö i Norrtälje. Bild: K2A

K2A köper för 1,2 miljarder

Transaktioner K2A gör två affärer för totalt 1,266 miljarder kronor. I Växjö köper man tre bostadsfastigheter av Peab för 716 miljoner kronor och i Norrtälje köper man en bostadsfastighet av Slättö för 550 miljoner kronor.
Publicerad den 7 Juli 2021

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal om att förvärva tre nybildade fastigheter i Växjö från Peab för 716 miljoner kronor. Fastigheterna, som ligger centralt belägna cirka 1,5 kilometer öster om Växjö Central och 3,5 kilometer norr om Linnéuniversitetet, kommer utgöra två nya bostadskvarter med byggnadshöjder om 4-12 plan och totalt 334 hyresbostäder om 1-4 rum och kök samt underliggande varmgarage. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 17 100 kvadratmeter. Samtliga byggnader förväntas vara färdigställda 2025 och generera årliga hyresintäkter om cirka 38 miljoner kronor.
– Växjö passar väl in i K2A:s strategi att bli rikstäckande med studentbostäder och hyresbostäder på växande orter. Växjö har en stark befolkningstillväxt, Linnéuniversitetet i Växjö är Sveriges 6:e största lärosäte och efterfrågan på hyresbostäder är hög. I och med förvärvet har K2A en attraktiv projekt- och fastighetsportfölj om totalt 1 100 hyres- och studentbostäder i Växjö, vilket skapar förutsättningar för en hög förvaltningseffektivitet, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.
– Den starka efterfrågan på hyresrätter har gett oss goda möjligheter att utveckla fler fastigheter som hyresrättsprojekt. Genom att erbjuda både bostadsrätter och hyresrätter till marknaden under kommande år skapar vi en god grund för såväl affärsområde Projektutvecklings verksamhet som andra affärsområden inom koncernen. Naturligtvis är det samtidigt glädjande att vi kan bidra till utbudet av olika boendeformer i fler kommuner, säger Göran Linder, affärsområdeschef projektutveckling, Peab.

Affären genomförs som en forward-commitment där Peab finansierar, bygger och färdigställer projekten i dess helhet och K2A tillträder bolagen och fastigheterna etappvis efter färdigställande. Byggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver samt motsvara mellangrön, dvs. näst högsta miljöklass enligt Ciceros ramverk.

Samtidigt har K2A tecknat avtal om att förvärva fastigheten Rödalen 1 i Norrtälje från Slättö Value Add I för 550 miljoner kronor. Fastigheten ligger centralt beläget i utvecklingsområdet Norrtälje Hamn och kommer utgöras av ett bostadskvarter i 6 plan med totalt 191 hyresbostäder om 1-4 rum och kök samt tre lokaler inklusive underliggande garage med 121 p-platser. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 10 785 kvadratmeter. Förväntade årliga hyresintäkter efter färdigställande uppgår till cirka 25 miljoner kronor.
– Förvärvet av en så centralt belägen fastighet i Norrtälje är mycket intressant för oss, inte minst då den ingår i en stor satsning kommunen gör för att utveckla området. Norrtälje ligger fantastiskt vackert i anslutning till Stockholms skärgård, har en stark befolkningstillväxt som bedöms vara tre gånger högre än riksgenomsnittet under kommande tio år och med pendlingsavstånd till Stockholm, Arlanda och Uppsala, kommenterar Johan Knaust.
– Rödalen är det sista kvarteret av tre inom ramen för en av Slättö vunnen markanvisning och är ännu ett lyckat projekt för Slättös första value add-fond. Slättö har i Norrtälje skapat tre stadskvarter med stor variation i gestaltningen och med fokus på hållbarhet. Vi ser fram emot att överlämna attraktiva och energieffektiva hyresrätter till K2A, kommenterar Johan Karlsson, vd för Slättö.

Affären genomförs som en forward-commitment där Slättö finansierar, bygger och färdigställer projektet i dess helhet. K2A tillträder bolaget med fastigheten efter färdigställt projekt, vilket bedöms ske under det fjärde kvartalet 2023. Byggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver samt motsvara mellangrön, dvs. näst högsta miljöklass enligt Ciceros ramverk. Bland annat kommer husen ha solceller på taken.

Pangea och Mannheimer Swartling har agerat rådgivare till Slättö i transaktionen.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Vi ger oss in i logistiksegmentet på allvar"

Bolag Genom affären med Savills IM tar Niam på allvar klivet in på logistikmarknaden. Bolagets fondchef, Henrik Gerdin, berättar för Fastighetssverige vad den förvärvad portföljen betyder för satsningen, vad man letar efter i nya logistikförvärv, vilka marknaderna man tittar på, och hur han ser på logistikmarknaden i Norden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige