Image
Eva Landén.
Eva Landén. Bild: Corem

Corem flerdubblar förvaltningsresultatet men sänker utdelningen

Bolag Corem redovisar en flerdubbling av förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan. Förvärvet av Klövern bidrar till de stora ökningarna av intäkter och resultat. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.
Publicerad den 24 Februari 2022

Hyresintäkterna steg till 1 097 miljoner kronor (234), en ökning med 368,8 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 667 miljoner kronor (168), en ökning med 297,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 367 miljoner kronor (85), en ökning med 331,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2 609 miljoner kronor (679). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 1 918 miljoner kronor (473), värdeförändringar på finansiella placeringar med 265 miljoner kronor (93), värdeförändringar på derivat med 79 miljoner kronor (28) och nedskrivning av goodwill med -21 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 1 970 miljoner kronor (561), en ökning med 251,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,64 kronor (1,58), vilket innebär en ökning med 3,8 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 29,60 kronor per aktie (22,22) vid årsskiftet, en ökning med 33,2 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,40 kronor per A- och B-aktie (0,65), en sänkning med 38,5 procent. Utbetalning sker kvartalsvis med vardera 0,10 kronor per aktie.

Vidare föreslås en utdelning på 20 kronor (20) per D- och preferensaktie. Utbetalning sker kvartalsvis med vardera 5 kronor per aktie.
– Genom förvärvet av Klövern skapade vi under 2021 ett nytt, större och starkare Corem. Under det fjärde kvartalet har ett stort fokus legat på att integrera de båda bolagen och staka ut riktningen framåt. Vi har satt ambitiösa mål för verksamheten och formulerat en ny, gemensam vision, fastigheter för framtiden. Jag kan nu med glädje konstatera att vi samtidigt avslutade året med ett bra sista kvartal med rekordhög nettouthyrning, bra resultatutveckling, stark värdeutveckling i fastighetsbeståndet och ett substansvärde (NAV) som förbättrades till 29,60 kronor per aktie, kommenterar vd Eva Landén i bokslutet.

– Stigande inflation, bland annat vad gäller energipriser, skapar en viss osäkerhet. Uppgången i inflationen under 2021 kommer samtidigt att ha en positiv effekt på hyresintäkterna då 84 procent av Corems svenska hyresavtal är indexerade mot oktober månads konsumentprisindex (KPI), vilket steg med 2,8 procent. Detta innebär en positiv effekt på hyresintäkterna om cirka 90 miljoner kronor under 2022, skriver Corem i bokslutet.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Castellum blir nettoinvesterare framöver om vd:n får välja

Bolag Under tisdagen var det dags för Castellum, med vd Joacim Sjöberg i spetsen, att redovisa hur bolaget presterat under första halvåret. Man är inte klar med försäljningar, samtidigt som det börjar bli dags att öppna plånboken. Inte minst då uthyrningarna behöver skjuts.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige