Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Christoffer Edling

Atrium Ljungberg minskade nettoresultatet i Q3

Bolag Atrium Ljungberg redovisar minskande nettoresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna fick dock en skjuts och uppgick till 661 miljoner kronor (555), en ökning med 19,1 procent mot föregående år.
Publicerad den 14 Oktober 2022

Perioden januari-september:

Hyresintäkterna uppgick till 1 879 mkr (1 692), varav ökningen i jämförbart bestånd var 3,9 % (0,5).

Driftöverskottet uppgick till 1 262 mkr (1 153), varav jämförbart bestånd ökade med 1,0 % (1,2).

Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 484 mkr (697) och bruttoresultatet till 30 mkr (114).

Resultat före värdeförändringar uppgick till 897 mkr (945) motsvarande 7,10 kr/aktie (7,45).

Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 4 138 mkr (1 592) varav projektvinster uppgick till 1 412 mkr (767).

Periodens resultat uppgick till 5 305 mkr (2 318), motsvarande 42,02 kr/aktie (18,28).

Nettouthyrningen för perioden uppgick till 124 mkr (12), varav bolaget själv sagt upp -30 mkr (-26) inför kommande projekt.

Periodens investering uppgick till 5 370 mkr (1 596) varav 3 729 mkr (25) förvärv.

Substansvärde kr/aktie uppgick till 280,08 motsvarande en ökning om 16 %, justerat för lämnad utdelning, jämfört med ingången av året.

– I utmanande tider behöver vi vara snabbfotade och ställa om utifrån nya förutsättningar. I sådana tider är det glädjande att vi detta kvartal fortsätter leverera en positiv nettouthyrning, har en tillväxt i resultat före värdeförändringar om 33 procent och fortsatt tempo i affären, bland annat genom två nytecknade exploateringsavtal, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige