Image

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala - 4 maj 2023

Branschens mötesplats i Uppsala.

Torsdag 4 maj

Branschens mötesplats i Uppsala.
Ett heldagsseminarium om fastighetsmarknad, näringslivsutveckling och framtidens Uppsala.


Program Fastighetsmarknadsdagen Uppsala 2023


 09.00 Välkommen!

Anna Bellman, moderator

Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige/Nordic Property News

Ingemar Rindstig, expertkommentator


09.10 Pengarnas väg över fastighetsvärlden

Fortsatt krig i Ukraina, inflation, lågkonjunktur och räntehöjningar. Hur har den nya världen påverkat den globala fastighetsmarknaden? Görs affärer? Vilka i så fall, och till vilka värden? Hur utvecklas hyresnivåerna? Ser vi fortfarande stora inflöden i sektorn?

Ingemar Rindstig, vd, Global Fastighetsanalys/expertkommentator


09.30 Makroanalys: Har vi lämnat vinterns mörker bakom oss?

Riksbankschefen Erik Thedéen tog vid där hans mångårige företrädare Stefan Ingves slutade: med ytterligare en räntehöjning. Fler höjningar är att vänta för att bromsa inflationen, men vilka effekter får det på hushållens konsumtion och köpkraft?

Annika Winsth, chefsekonom, Nordea


10.00 Analys: Fastighetsmarknaden i dag

Rekordår på rekordår har vi sett på transaktionsmarknaden under de senaste åren, mycket beroende på stora konsolideringar av noterade bolag. 2022 gick transaktionsvolymen ner igen. Hur kommer det se ut framöver? Vilka investeringsslag kommer få kämpa, och vilka kommer blomstra i krisens tid?

Annika Edström, Head of research, CBRE


10.25 Fika och mingelpaus


10.55 Handeln: Krishantering eller möjligheter?

I svenska städer har centrumhandelns framtid diskuterat. Pandemin förvärrade krisen i stort och med en energikris och tuffare ekonomiska tider har läget blivit allt allvarligare. Både för centrum- och externhandeln. Kommer retailaktörerna överleva nuvarande kris? Och vad behöver fastighetsägarna göra framöver för att möta hyresgästernas önskemål?

Susanne Åhlén, vice vd/Affärsområdeschef Företag, Newton Kompetensutveckling

Karin Berg, affärsområdeschef handel/uthyrning, Vasakronan Uppsala

Mona Kjellberg, senior konsult, Juni strategi


11.20 Panelsamtal: Investeringsmarknaden i Uppsala

Efter år av transaktionsrekord så har köpfesten börjat avta. Vad är mest intressant för de kommersiella aktörerna när de tittar på Uppsalamarknaden? Vilka segment gäller och vilka områden lockar till investeringar?

Jens Skoglund, chef Uppsala, Vasakronan

Micael Averborg, affärsutvecklingschef, Vectura 

Fler talare tillkommer


11.45 Inspiration: Ökad trygghet när talangerna fångas upp

Arbetslösa får arbete, fastighetsbolagen får arbetskraft och områdena får en ökad trygghet. Den icke vinstdrivande organisationen Talangakademin beskrivs som en win-win-win-organisation som är till nytta för individen, företagen och samhället. I dag finns organisationen på fem platser i Sverige – varav två områden i Uppsala – förhoppningen är att bli rikstäckande.

Stig-Arne (Stigge) Bäckman, grundare, Talangakademin


12.15 Lunch och mingelpaus


13.15 5G:s intåg i fastigheterna – detta behöver du som fastighetsaktör veta och tänka på

Cirka 70 procent av all mobildata i dagens 4G-nät konsumeras inomhus. När nu 5G rullas ut kommer utmaningarna med mobil inomhustäckning bli allt större då de höga frekvensband som 5G ligger på gör att radiovågorna utifrån får svårare att nå in i fastigheterna, framför allt i moderna och energieffektiva kontorshus. Därför kommer det i många fall att krävas inomhussystem med 5G-antenner för att möta behovet. Varför behövs 5G-täckning i fastigheterna? Vilka är alternativen? Hur kan fastighetsägare redan nu agera för att förbereda sina fastigheter? Och – när kommer 6G – och vad kommer det att innebära?

Christian Wictorin, Smart City expert & Affärschef, Corporate Fiber


13.45 Arkitekturens roll för att vända klimatutvecklingen

Utmaningarna kring hållbarhet överskuggar allt. Det kommer utan tvekan krävas en radikal omställning för att vända utvecklingen. Vilken roll spelar egentligen arkitekturen och hur vi utformar våra kontor och bostäder för möjligheterna att skapa en klimatpositiv framtid?

Rahel Belatchew, vd, Belatchew


14.15 VD-intervjun: Besqabs Carola Lavén står stadig vid rodret

Bostadsutvecklaren Besqab har, som alla andra, förstås känt av den inbromsade bostadsmarknaden. Men med vd Carola Lavén vid rodret står kursen fast; nyproduktionen fortsätter.

Hur har hennes resa till vd-stolen på Besqab sett ut och hur ser hennes planer för bolaget ut framåt?

Carola Lavén, vd, Besqab


14.40 Fika och mingelpaus


15.10 Läget i Uppsala: en stad i tillväxt

Uppsala växer kraftigt och får varje år flera tusen nya invånare. I senaste mätningen är man drygt 237 000 invånare, med sikte på att vara 380 000 år 2050. Vad krävs för att Sveriges fjärde stad ska fortsätta hålla den höga takten? Och hur är det ställt med näringslivsklimatet?

Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala


15.35 Avslutningspanel: Visionen för Uppsala

Med en stor tillväxt i huvudstadsregionen vänds allt fler blickar mot Uppsala. Hur hanterar staden positionen som Sveriges fyra? Vilka blir de tuffaste politiska utmaningarna framöver och krävs reformer och åtgärder för att öka attraktiviteten till Uppsala? Fem aktörer diskuterar den stora visionen för staden i ett framåtlutat panelsamtal.

Claes Larsson, stadsarkitekt, Uppsala

Tomas Stavbomregionchef, Stockholms Handelskammare i Uppsala län

Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala

Fler talare tillkommer

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala 2023

Var: Elite Hotel Academia, Uppsala

När: Torsdag 4 maj 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).


Fastighetsmarknadsdagen Uppsala är ett seminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtidens Uppsala som arrangeras av branschmagasinet Fastighetssverige och lokalnytt.se.

Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad mm) i Uppsala som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:


Partner:Se filmen från tidigare års event här: