Image

Fastighetsmarknadsdagen Skåne - 7 September 2023

Branschens mötesplats i Skåne.

Torsdag 7 september

Branschens mötesplats i Skåne.
Framtida affärsmöjligheter i en expansiv region. Ett heldagsseminarium om marknadsläget i Skåneregionen som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.


Program Fastighetsmarknadsdagen Skåne 2023


09.00 Välkommen!

Cecilia Nebel, moderator

Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News

 

09.10 Makroanalys

Från en tid där styrräntan i stadig takt föll och till slut hamnade på minus – till att i dag befinna oss i en miljö med återkommande räntehöjningar. Så ser penningpolitiken ut. Hur påverkar det omvärlden och dess handelsrelationer? Och när kan vi se en ljusning igen? Kommer vi någonsin få ner räntan till noll igen?

Pernilla Johansson, senior ekonom, Swedbank

 

09.35 Analys: Fastighetsmarknaden i dag

Köpfesten är över. Åtminstone för tillfället bland de stora börsbolagen. Men vilka blir de stora vinnarna när dammet har lagt sig? Vilka segment står starkast när det blåser som mest? Och var kommer vi att se de största affärerna framöver?

Annika Edström, analyschef, CBRE Sverige

 

10.00 Panel: Utvecklingsläget i regionen

Hur jobbar de stora kommunerna i Öresundsregionen med att locka till sig näringsliv och investeringar? Vilken roll spelar det offentliga för att få städerna att växa och blomstra i tider som på många håll är krisbetonade? Hur ser framtidsvisionen ut?

Gunnar Blomé, chef samhällsplanering och etablering, Malmö Stad

Fredrik Wahrolén, näringslivsdirektör, Helsingborgs stad

Christoffer Nilsson, kommundirektör, Lunds kommun

Johan Dalén, regionchef Skåne, Svenskt Näringsliv


10.25 Fika- och mingelpaus

 

10.55 Panelsamtal: Investeringsläget i regionen

Samtidigt som allt fler utländska investerare tar för sig på den svenska, och skånska, marknaden så vilar de stora inhemska bolagen på hanen. Hur länge kommer det vara så? Och när flera stora bolag är nettosäljare så är frågan om de senaste årens köpfester nu innebär att ett långsiktigt strategiskt tänk saknades? Några av regionens stora bolag om fastighetsmarknaden nu och i framtiden.

Ulf Wallén, vd, Acrinova

Unni Sollbe, vd, Stena Fastigheter Malmö

Anna Björklund, chef affärsutveckling, Region Öresund, Castellum

Anna Stenkil, chef Malmö, Vasakronan

 

11.20 Hur ska ungdomar lockas till branschen?

Fastighetsbranschen växer, men med det kommer också stora behov – inte minst i form av kompetens. Internt har bolagen ett stort arbete att göra med befintlig personal, men på sikt kommer en ny generation ta vid – hur ska man som arbetsgivare sticka ut i konkurrensen om talanger?

Susanne Åhlén, vice VD/Affärsområdeschef Företag, Newton Kompetensutveckling

Karin Svensson, HR-chef, MKB Fastighets AB

Cecilia Andersson, HR-partner, Balder


11.45 Vd-intervjun: Ulrika Hallengren

I fem år har Ulrika Hallengren varit vd för Wihlborgs. Sedan dess har bolaget vuxit i Öresundsregionen – och byggt upp en stor organisation på andra sidan sundet. Hur ser hon på framtiden i ett investeringsklimat som är det mest utmanande sedan tillträdet. Var ser bolaget tillväxtmöjligheterna framöver?

Ulrika Hallengren, vd, Wihlborgs

 

12.10 Lunch- och mingelpaus

 

13.10 ESG och hållbarhet – så påverkas fastighetsbranschen

Hur påverkar egentligen kraven inom hållbarhetsområdet fastighetsbolagen? I den här programpunkten får vi handfasta råd om vad fastighetsbolagen ska tänka på i sitt ESG-arbete. 

Sofie Österberg, associate, Advokatfirman Delphi 

Linda Jönsjö, partner/advokat, Advokatfirman Delphi


13.35 Panelsamtal: Cityhandelns nya kris

Tillsammans med hotell och restaurang blev handeln de stora ekonomiska förlorarna under pandemin. När vi nu har lämnat Covid-19 bakom oss är det i stället ett pressat ekonomiskt läge för hushållen – vilket innebär ännu en utmanande tid för handeln i allmänet och innerstäderna i synnerhet. Finns det anledning för oro och är kris det rätta ordet att beskriva läget? Lokala aktörer om läget på marknaden.

Hanna Candell, vd, Helsingborg City 

Olof Andersson, vd, Trianon

Pia Sandin, vd, Malmö Citysamverkan

 

14.00 Fika- och mingelpaus

 

14.30 Intervju: Stjernplans planer efter storköpet

En börsnotering står för dörren för Stjernplan som i våras stod för ett miljardköp av bostäder från Trianon – därmed fördubblades värdet på beståndet. Varför lägger bolaget en stor del av sin själ i Skåne och vilka planer finns framöver?

David Lundqvist, vd och medgrundare, Stjernplan


14.55 Panelsamtal: Framtidens Öresundsregion

Vilka är de stora och avgörande frågorna för regionen att ta tag i? Hur samverkar kommunerna och hur ser samverkan ut över sundet? Ledande beslutsfattare och aktörer om utmaningarna i dag och hur visionerna för framtiden ser ut.

Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen

Per Tryding, vice vd, Sydsvenska industri- och handelskammaren

Petra Sörling, vd, Rosengård Fastigheter

Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör, Helsingborgs stad

Vesna Vasiljkovic, plan-/strategichef, Stadsbyggnadskontoret, Malmö

Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad 


15.25 En magisk avslutning

Svensk/nordisk mästare i magi, brons i magi-VM, 200 miljoner visningar på sociala medier. Nu direkt från Magic Castle i Hollywood. Fantastiska Håkan Berg avslutar dagen och får oss i rätt stämning inför minglet. Bered dig på att tappa hakan!

Håkan Berg, magiker/komiker

 

15.55 Branschmingel

Fastighetsmarknadsdagen Skåne 2023

Var: Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö

När: 7 september 09.00–16.00

Pris: 5995 kronor exkl. moms 

Du anmäler dig till seminariet här.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknad, näringslivsutveckling och framtiden i Skåne.

Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här presenterar vi nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:Partners:

Se en film från ett tidigare event här: