Image

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning - 11 November 2021

11 november 2021

Ny teknik medför nya möjligheter till en effektiviserad fastighetsförvaltning. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. Här uppdaterar du dig om trenderna inom fastighetsförvaltning just nu.


Program Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning 2021

Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

09.00 Välkommen!
 
Anna Bellman, moderator
Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se, Nordic Property News

09.10 Makroanalys  vart är världen på väg?
Pandemiåterhämtning, inflations- och räntespöken, oro i världen – hur ska man sovra i all information vi översköljs av? Vilka är de viktigaste parametrarna för utvecklingen för svensk ekonomi och fastighetsmarknad? Hur mår världen och Sverige den 11 november 2021?
Andreas Wallström, prognoschef, Swedbank

09.40 Var står vi i dag? – ledande aktörers fokusområden
  
Digitaliseringsfrågorna kommer allt högre upp på agendorna i branschen. Samtidigt har begreppet ”digitalisering” blivit så stort att det omfattar väldigt många olika områden inom fastighetssektorn. Här berättar olika ledande fastighetsaktörer om sina största fokusområden och initiativ för dagen.
Amir Chizari, CDO, Riksbyggen
Carolina Wachtmeister (Edvinsson), Head of Digital & Service Development, Newsec Property Asset Management
Niclas Ingeström, CDO, Castellum 

10.25 Fika och mingelpaus

10.55 När byggs det första off grid-flerfamiljshuset?
Det finns en del svenska Off grid-villor – hus utan kommunala anslutningar för värme, el, vatten, avlopp och avfall – men än så länge har ingen byggt flerbostadshus eller i större skala.
Med dagens överbelastade elnät, enorma behov av underhåll i vatten- och avloppsnätet, en avfallshantering som inte ger kunderna några skäl att sortera rätt eller minska sitt avfall och en fjärrvärme som egentligen inte är speciellt miljövänlig kan det vara dags att tänka helt nytt. Thorbjörn Hammerth har drivit off grid-frågan i flera år och han menar att de stora vinsterna ligger i att i förlängningen kunna implementera lösningarna i det befintliga beståndet.
Torbjörn Hammerth, vd, Familjebostäder Göteborg

11.20 5G:s intåg i fastigheterna – vad behöver fastighetsägare redan nu veta och tänka på?
Cirka 70 procent av all mobildata i dagens 4G-nät konsumeras inomhus. När nu 5G rullas ut kommer utmaningarna med mobil inomhustäckning bli allt större då de höga frekvensband som 5G ligger på gör att radiovågorna utifrån får svårare att nå in i fastigheterna, framför allt i moderna och energieffektiva hus. Därför kommer det i många fall att krävas inomhussystem med 5G-antenner för att möta behovet.
Varför behövs 5G täckning i fastigheterna? Vilka är alternativen? Hur kan fastighetsägare redan nu agera för att förbereda sina fastigheter? Och – när kommer 6G – och vad kommer det att innebära?
Christian Wictorin, Smart City expert & Affärschef Corporate Fiber

11.45 Klimatförändringar – hur måste branschen anpassa sig?
De senaste åren har vi sett allt fler väderkatastrofer, som har lett bland annat till stora översvämningar. IPCC:s senaste rapport slår fast att klimatförändringar är orsakade av människan och att det mer extrema vädret är ett resultat av dem. Det här ställer nya och högre krav på fastighetssektorn – hur måste vi anpassa oss till den nya verkligheten?
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

12.15 Lunch och mingelpaus

13.15 Superförvaltning – så ska utvecklingen i de utsatta områdena vändas
År 2019 ströks Gårdsten från listan över särskilt utsatta områden. Göteborgs stad har nu satt upp en hög målsättning: År 2025 ska också de övriga sex områdena vara borta från listan. Framtiden, de kommunala bostadsbolagens moderbolag, har färdplanen dit klar för sig: Genom "Superförvaltning" och samarbete med andra viktiga aktörer ska de högt uppsatta målen nås.
Anna-Karin Trixe, stabschef, Framtiden 

13.40 Arkitektens roll i den digitala världen
Den nya tekniken innebär nya möjligheter inom arkitekturen, inte minst med mer avancerade visualiseringar, beräkningsmodeller och computational design. Här ges inspirerande exempel på hur dagens teknik innebär bättre och mer hållbara byggnader och spaningar om vad som är på väg i framtiden.
Petter Green, chef Digital Business, White

14.05 Panel: Elektrifieringens möjligheter
  
Elektrifieringen ses som en av de stora makrotrenderna och Sveriges elbehov spås fördubblas fram till 2045. Vilka tjänster bör och ska aktiva ägare tillhandahålla framöver? Hur kan landets fastighetsföretagare rida på elektrifieringsvågen?
Anna Svensson, innovationschef, Soltech
Rikard Silverfur, chef, Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige
Rasmus Bergström, vd, Batteryloop

14.30 Fika och mingelpaus

15.00 Ökar lokalutnyttjandet med AI och digitala tvillingar
Akademiska Hus är ett av bolagen som ligger i framkant i den digitala utvecklingen. Med digitala tvillingar som grund har fastighetsjätten som ambition att genom smartare bokningssystem och inte minst beteendeförändringar öka lokalutnyttjandet. I förlängningen handlar det om att bättre utnyttjande av befintliga lokaler minskar behovet av nybyggnation.
Peter Karlsson, innovationsledare, Akademiska Hus

15.25 Visionärerna – Framtidens stora frågor
  
I den avslutande panelen lyfter vi blicken några steg och visionerar och spekulerar om de framtida möjligheterna och hoten. Hur har den nya tekniken utvecklat vårt sätt att förvalta fastigheter om tio år – och hur påverkar detta vårt sätt att arbeta och leva?
Petter Bengtsson, vd, Zynka Bim
Per Boström, CIO, Skanska
Magnus Svantegård, partner, Stronghold Invest

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning 2021

Var: City Conference Center, Norra Latin (Pelarsalen), Stockholm (Ingång från Barnhusgatan 7B, via Marmorvalvet)

När: 11 november 2021, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15)

Pris:   5495 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

4995 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.
(Din anmälan är helt ombokningsbar fram till midnatt dagen innan eventet)

 
Ny teknik medför nya möjligheter till en effektiviserad fastighetsförvaltning. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. Här uppdaterar du dig om trenderna inom hållbar fastighetsförvaltning just nu.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Partners:Film från tidigare event: