Image

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning - 4 maj 2022

Här får du koll på digitaliseringen och den framtida fastighetsförvaltningen.

4 maj 2022

Ny teknik medför nya möjligheter till en effektiviserad fastighetsförvaltning. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. Här uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning.


Program Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning 2022

09.00 Välkommen!

Anna Bellman, moderator

Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se, Nordic Property News


09.10 Makroanalys
Skenande energipriser, pandemi, inflation och som ett mörkt täcke över alltsammans; Rysslands invasion av Ukraina – det händer onekligen mycket i den makroekonomiska världen. Hur ser läget för dagen ut – hur påverkas den svenska ekonomin och i förlängningen den svenska fastighetsmarknaden?
Mattias Persson, chefsekonom, Swedbank

09.40 Hur översätts digitala satsningar till ökade värden?
Digitala satsningar och initiativ kan bredda kunderbjudandet och öka servicen – men det är inte alla initiativ som självklart leder till ökade hyror eller värden. Hur ser sambandet ut mellan digitala satsningar och ökade värden? Var finns fallgroparna och vad lyckas bäst?
Peter Wiman, ansvarig för analys och fastighetsvärdering, EY

10.05 Var står vi i dag? – ledande aktörers fokusområden

Digitaliseringsfrågorna kommer allt högre upp på agendorna i branschen. Samtidigt har begreppet ”digitalisering” blivit så stort att det omfattar väldigt många olika områden inom fastighetssektorn. Här berättar olika ledande fastighetsaktörer om sina största fokusområden och initiativ för dagen.

Amir Chizari, CDO, Riksbyggen

Christoffer Börjesson, Head of Digital Accelerator, Newsec

Niclas Ingeström, CDO, Castellum

Lotta Wibeck, digitalization program lead, Skanska


10.35 Fika och mingelpaus

 

11.05 Hur öppnar vi upp våra lokaler och samhället på ett säkert sätt?

Befintlig nyckelhantering i våra fastigheter försvårar behovet av att dela utrymmen mer effektivt, och hantera nya tjänster såsom leveransflöden. Nyckelhantering har en negativ miljöpåverkan eftersom det körs mil för att få tag i nycklar och taggar. Kostnaderna dyker upp i många led, och hyresgäster vill ha en smidigare lösning. För att lösa problemen behövs en ny digital infrastruktur som hanterar access till våra lokaler på ett enhetligt sätt. Vi behöver bryta ner de tekniska silos som finns och helt enkelt koppla upp låsen, befintliga och nya, så att de kan hanteras i en digital accesstjänst med säkra identiteter. På det sättet frigörs innovation. Bankerna gjorde det med Bank-ID och Swish. Musikindustrin gick från skivor till streaming. Nu är det dags för fastighetsbranschen att digitalisera accessen till lokalerna.

Håkan Eriksson, vd/grundare, Accessy


11.30 Säkerhet – i dag och i morgon

Trygghet och säkerhet är – tyvärr – frågor som vi måsta ta på allt större allvar. Hur kan och bör fastighetsägare agera för att öka tryggheten, för hyresgäster, personal, besökare och allmänheten?

Anders Gidrup, säkerhetschef, Locum

Jonas Arvidsson, vd, Parakey

Anton Thynell, Head of Collaboration and sales, Amido


11.55 5G:s intåg i fastigheterna – vad behöver fastighetsägare redan nu veta och tänka på?

Cirka 70 procent av all mobildata i dagens 4G-nät konsumeras inomhus. När nu 5G rullas ut kommer utmaningarna med mobil inomhustäckning bli allt större då de höga frekvensband som 5G ligger på gör att radiovågorna utifrån får svårare att nå in i fastigheterna, framför allt i moderna och energieffektiva hus. Därför kommer det i många fall att krävas inomhussystem med 5G-antenner för att möta behovet.

Varför behövs 5G täckning i fastigheterna? Vilka är alternativen? Hur kan fastighetsägare redan nu agera för att förbereda sina fastigheter? Och – när kommer 6G – och vad kommer det att innebära?

Christian Wictorin, Smart City expert & Affärschef Corporate Fiber


12.20 Lunch- och mingelpaus


13.20 Tenant Experience – innovativa lösningar med ny teknik

En av de största nyttorna med digitaliseringen är att den möjliggör många nya smarta lösningar – kundfokuset blir allt viktigare och det som i går var briljant nytänkande blir snart hygienkrav. Här diskuterar ledande aktörer dagens och framtidens Tenant Experience-lösningar. 

Mikaela Svefors, kommersiellt ansvarig/medgrundare, Avy-Tmpl

Jan Gösbeck, marknads- och försäljningschef, Fasticon

Britt Lindqvist, Director, Head of Residential Operations, NREP

 

13.45 Arkitektens roll i den digitala världen

Den nya tekniken innebär nya möjligheter inom arkitekturen, inte minst med mer avancerade visualiseringar, beräkningsmodeller och computational design. Här ges inspirerande exempel på hur dagens teknik innebär bättre och mer hållbara byggnader och spaningar om vad som är på väg i framtiden.

Petter Green, digital affärsutvecklingschef och ledare för digitaliseringspraktiken Digital Matter, White

 

14.10 Panel: Elektrifieringens möjligheter

Elektrifieringen ses som en av de stora makrotrenderna och Sveriges elbehov spås fördubblas fram till 2045. Vilka tjänster bör och ska aktiva ägare tillhandahålla framöver? Hur kan landets fastighetsföretagare rida på elektrifieringsvågen?

Anna Svensson, innovationschef, Soltech

Rikard Silverfur, chef, Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Niclas Sahlgren, vd/grundare, Eways


14.35 Fika- och mingelpaus


15.05 Ökar lokalutnyttjandet med AI och digitala tvillingar

Akademiska Hus är ett av bolagen som ligger i framkant i den digitala utvecklingen. Med digitala tvillingar som grund har fastighetsjätten som ambition att genom smartare bokningssystem och inte minst beteendeförändringar öka lokalutnyttjandet. I förlängningen handlar det om att bättre utnyttjande av befintliga lokaler minskar behovet av nybyggnation.

Peter Karlsson, innovationsledare, Akademiska Hus 

 

15.30 Visionärerna – Framtidens stora frågor

I den avslutande panelen lyfter vi blicken några steg och visionerar och spekulerar om de framtida möjligheterna och hoten. Hur har den nya tekniken utvecklat vårt sätt att förvalta fastigheter om tio år – och hur påverkar detta vårt sätt att arbeta och leva?

Petter Bengtsson, vd, Zynka Bim

Lisa Anger, director of proptech and digital strategy, Croisette Real Estate Partner

Magnus Svantegård, partner, Stronghold Invest

Kaj Winther, chef, digital utveckling, Fastighetsägarna


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning 2022

Var: Hotel Birger Jarl,  Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

När: 4 maj 2022, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15)

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.
(Din anmälan är helt ombokningsbar fram till midnatt dagen innan eventet)

 
Ny teknik medför nya möjligheter till en effektiviserad fastighetsförvaltning. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. Här uppdaterar du dig om trenderna inom hållbar fastighetsförvaltning just nu.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:
Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas.tollesson@fastighetssverige.se

Arrangörer:Partners:


Film från tidigare event: