Image

Fastighetsmarknadsdagen Borås - 5 oktober 2022

Branschens mötesplats i Borås.

5 oktober 2022

Branschens mötesplats i Borås.
Fastighetsmarknadsdagen Borås är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Boråsregionen. Dagen arrangeras i samarbete med Borås stad.


Program Fastighetsmarknadsdagen Borås 2022

09.00 Välkommen!

Erik Blix
, moderator
Eddie Ekberg, chefredaktör Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News
Anders Glemfelt, näringslivsdirektör, Borås stad

09.10 Makroanalys – vart är världen på väg?

Krig i Europa. Stora störningar i de globala leveranskedjorna. Galopperande inflation. Kraftigt stigande räntor. Samtidigt är de svenska företagen positiva. De makroekonomiska skeendena är väldigt påtagliga för närvarande. Hur mår världen hösten 2022 och vart är den på väg?
Luis Gemzell, makroekonom, Länsförsäkringar Bank

09.40 Fastighetsanalys – nationellt och regionalt

Efter många år av sjunkande räntor och närmast optimala förutsättningar för fastighetsbranschen har vi under året fått uppleva en ny verklighet, med inflation och stigande räntenivåer. Hur påverkas och utvecklas de olika segmenten - nationellt och regionalt?
Henrik Roderhult, regionchef, Värdering och Strategisk analys, Newsec

10.10 Analys: Handeln i dag och i morgon
Transformationen från fysisk till e-handel har pågått länge och skyndades på av pandemin -och sedan kom kriget, utbudschocker, räntehöjningar, kraftigt höjda priser och mindre köpkraft hos konsumenterna. Hur mår handeln i Sverige i dag? Hur ser trenderna ut och vad kommer att hända framöver?
Ulrika Carlsson, projektledare, RSD Retail

10.35 Fika och mingelpaus

11.05 Panel: Läget på fastighetsmarknaden i Borås

Hur ser trenderna ut på uthyrnings- och transaktionsmarknaden i Borås? Hur mår kontoren? Logistikfastigheterna? Handeln? Aktörer på marknaden diskuterar.
Eva Öhlund, projekt-/fastighetsutvecklare, Pulsen Fastigheter
Fredrik Nygren, commercial manager, Logicenters
Adam Ekdahl, affärsutvecklingschef, Bockasjö

11.30 Branschens kompetensutmaning

Nya arbetssätt ställer krav på ny kompetens. Hur uppdaterar man kompetensen internt för att utveckla sina medarbetare samt ses som en attraktiv arbetsgivare för nya talanger.
Susanne Åhlén, vice VD/AO-chef Försäljning, Newton

11.55 Nyfiken på: Christer Södeliden
Med mer än 100 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och bostäder i portföljen är familjeägda Pulsen Fastigheter en av Borås största fastighetsägare. Med rötter tillbaka till 70-talet driver man i dag ett av stadens modernaste utvecklingsprojekt, Digital Distrikt. I bolagets roder håller sedan 2017 Christer Södeliden – vem är han och hur ser hans planer för bolaget ut framåt; vad väntar härnäst?
Christer Södeliden, vd, Pulsen Fastigheter

12.20 Lunch och mingelpaus

13.20 Stadsutveckling: Framtidens Borås

Hur kommer framtidens Borås att se ut? Hur påverkar den nya (kommande) arkitekturstrategin hur staden kommer att planeras och utvecklas framöver?
Richard Mattsson, stadsarkitekt, Borås

13.45 Det nya arbetslivet
Kontorsdöden verkar ha varit en aning överdriven – men det mesta pekar på att vårt sätt att arbeta i hög grad har påverkats av pandemin. Hur set det nya arbetslivet ut och hur påverkar utvecklingen kontoren och kontorsfastigheterna? Här ges inspiration, fakta, forskning och tips för att bibehålla och locka nya talanger till arbetsplatserna.
Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg, Castellum

14.10 Inspiration: Ökad trygghet när talangerna fångas upp
Arbetslösa får arbete, fastighetsbolagen får arbetskraft och områdena får en ökad trygghet.
Den icke vinstdrivande organisationen Talangakademin beskrivs som en win-win-win-organisation som är till nytta för individen, företagen och samhället. I dag finns organisationen på fem platser i Sverige – förhoppningen är att bli rikstäckande.
Stig-Arne (Stigge) Bäckman, grundare, Talangakademin

14.35 Fika och mingelpaus

15.05 Boråspanelen – vägen framåt

Vilka frågor är, eller borde vara, högst upp på stadens agenda? Hur kan politik och näringsliv jobba ihop för att utvecklingen i Borås ska gå ännu bättre? Hur ser utmaningarna ut och hur tacklar vi dem tillsammans?
Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Borås 
Annette Persson Carlson (M), kommunalråd, Borås
Kerstin Hermansson (C), kommunalråd, Borås
Anna Mattsson, digital näringslivsutvecklare/etableringsansvarig, Borås stad
Ove Lillestöl, regionchef Borås, Västsvenska Handelskammaren 

15.35 Jätten kommer till Sverige

Panattoni, Europas största utvecklare av logistikytor, har tagit klivet in i Sverige och etablerat en svensk organisation, ledd av Fredrik Jagersjö Rosell. Hur ser satsningen och utmaningarna ut?
Fredrik Jagersjö Rosell, vd, Panattoni Sverige

Fastighetsmarknadsdagen Borås 2022

Var: Borås Kongress, Akademiplatsen 2

När: 5 oktober 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15)

Pris:   5495 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

4995 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

 

Du anmäler dig till seminariet här.
(Din anmälan är helt ombokningsbar fram till midnatt dagen innan eventet)

Fastighetsmarknadsdagen Borås är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Boråsregionen. 

Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News arrangerar årligen ett stort antal seminarier med fokus på den kommersiella bygg- och fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:
Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Medarrangör:


Partners: