Image
Vectura köper Bromma sjukhus.
Vectura köper Bromma sjukhus. Bild: Region Stockholm

Vectura köper Bromma sjukhus

Transaktioner Vectura är på väg att köpa Bromma sjukhus för 570 miljoner kronor.
Publicerad den 13 Februari 2020

Locum AB föreslår att fastighets- och servicenämnden godkänner villkoren för försäljningen av Bromma sjukhus och att nämnden föreslår att försäljningen beslutas i regionfullmäktige i mars.

För att säkerställa Region Stockholms fortsatta behov av geriatrisk slutenvård i Bromma finns ett krav på att nästa ägare ska tillse att geriatrisk vård och omsorg fortsätter bedrivas i fastigheten.

Köpeskillingen är 570 miljoner kronor och säljaren har haft JLL som rådgivare.

I dag är stora delar av Bromma sjukhus tomställt i väntan på upprustning. Bromma sjukhus har en stor geriatrisk klinik med 110 slutenvårdsplatser. I dagsläget är fyra avdelningar öppna och den geriatriska vården bedrivs av Stiftelsen Stockholms sjukhem. Förutom geriatrisk vård finns Beckomberga vårdcentral, röntgen, labb, primärvårdsrehabilitering, fotvård och café.

Alla befintliga hyresavtal kommer att föras över i samband med en försäljning. Köparen åtar sig att det bedrivs geriatrisk slutenvård på Bromma sjukhus under minst fem år från tillträdesdagen. Nuvarande detaljplan för fastigheten medger inget annat användningsområde än för vårdändamål.

Vecturas vision för Bromma sjukhus är att skapa ett vitaliserat vård- och omsorgshus med ett tillskott av samhällsfunktioner anpassade till dagens och framtidens behov. Framöver ska huset renoveras och utvecklas för att erbjuda ett nytt vård- och omsorgsboende samt ytterligare vårdverksamhet. Visionen är att omvandla byggnaden från en sluten vårdbyggnad till en mötesplats och dessutom ge Bromma- och västerortsbor möjligheten att bo kvar i sin närmiljö den dag man får behov av vård och omsorg.

– Vi ser fram emot att utveckla Bromma sjukhus tillsammans med Vectura. Stockholms Sjukhem är en långsiktig vårdgivare och vår ambition är att ge fler stockholmare möjlighet till en sammanhållen vård och omsorg av hög kvalitet, säger Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem. Vi delar Vecturas vision för Bromma sjukhus och ser stora möjligheter att skapa en miljö för sammanhållen vård, omsorg och service som möter människors behov.

Vecturas ambition är att i samband med renoveringen av Bromma sjukhus genomföra ett energiprojekt för att med hjälp av sol- och bergvärme samt modernisering sänka fastighetens klimatavtryck och samtidigt kunna erbjuda besökare samt anställda en bättre inomhusmiljö.

– Vi ser fram emot att i samarbete med Stockholms Sjukhem och övriga hyresgäster utveckla vården långsiktigt. Bromma sjukhus är ett utmanande projekt men vi ser potential i att skapa en vitaliserad och mer hållbar byggnad. Vi är beredda att göra de investeringar som krävs för att på nytt fylla byggnaden med vård och service i syfte att möta både dagens och morgondagens behov, säger Joel Ambré, VD på Vectura.

Framåt kommer Vectura utveckla byggnaden tillsammans med Stockholms Sjukhem och andra blivande hyresgäster.

Fastighets- och servicenämnden förväntas fatta beslut i ärendet den 20 februari. Det slutgiltiga beslutet om försäljning av Bromma sjukhus planeras fattas av regionfullmäktige den 24 mars.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

JLL på Branschguiden

JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Vi strävar efter ett visionärt tänkande inom fastighetsområdet som skapar lönsamma möjligheter och platser där människor kan förverkliga sina ambitioner. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och för samhället där vi verkar. Med verksamhet i över 80 länder och 94 000 medarbetare, rankas vi bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated. I Sverige har vi kontor i ...

Läs mer om JLL på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ställer sig NCC till planerna på Oceanas återuppbyggnad

Bolag För en vecka sedan slog drömmarna om en vattenpark i Göteborg till sommaren i spillror. En brand bröt ut i Lisebergs kommande satsning Oceana, där NCC stod för uppbyggnaden. Nu finns beslut från Lisebergs styrelse att ur askan på nytt låta uppföra den över 13 000 kvadratmeter stora byggnaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige