Image
Eva Halvarsson och Kerstin Hessius, vd för Andra respektive Tredje AP-fonden intervjuas på seminariet Fastighetskvinnan den 1 september.
Eva Halvarsson och Kerstin Hessius, vd för Andra respektive Tredje AP-fonden intervjuas på seminariet Fastighetskvinnan den 1 september.

Tung duo klar för Fastighetskvinnan

Fastighetskvinnan De svenska AP-fonderna har ökat sin exponering mot fastighetssektorn betydligt de senaste åren. På seminariet Fastighetskvinnan berättar Eva Halvarsson, vd för AP2 och Kerstin Hessius, vd för AP3 om hur de ser på fastigheter som tillgångsslag i dag och i framtiden.
Publicerad den 28 Juni 2016

AP2 och AP3 förvaltar sammanlagt tillgångar för mer än 600 miljarder kronor, pengar som i slutändan går till Sveriges pensionärer.

Bland bolagen som de båda fonderna äger eller deläger finns Vasakronan, (AP2 och AP3), Cityhold Office Partnership (AP2), US Office Holdings (AP2), Hemsö (AP3), Trophi (AP3) och Regio (AP3).

AP2 har i år sålt Norrporten, som man ägde tillsammans med Sjätte AP-fonden, till Castellum.

På seminariet Fastighetskvinnan kommer Halvarsson och Hessius att intervjuas av moderatorn Carolina Neurath om de både fondernas strategier kring fastighetsinvesteringar för tillfället, om fonderna som ägare utifrån hållbarhets- och etiska perspektiv, om deras påverkan på det svenska näringslivet – och så vidare.

Seminariet Fastighetskvinnan hålls på Grand Hotel i Stockholm den 1 september.

Du anmäler dig här. Just nu har vi ett specialerbjudande: Ni kan nu anmäla tre personer från ert företag till priset av två. Det enda kravet är att ni anmäler minst en kvinna och minst en man - jämställdhet är ett av seminariets ledord och därför eftersträvar vi också en jämställd publik. Vi stänger det här erbjudandet senast fredagen den 8 juli.

De medverkande vi hittills har presenterat finns här.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY