Image
Bostadsområde.
Bostadsområde. Bild: Istock

SBC: Få unga bostadsrättsägare har koll på föreningens ekonomi

Bostäder Ekonomin i en bostadsrättsförening är en grundpelare i en förenings välmående. Något som definitivt kan påverka de enskilda bostadsrättsägarnas privatekonomi. Trots detta är det få som uppger att de har full koll på sin förenings ekonomi. Det visar rapporten Sveriges Bostadsrättsrapport 2021. Allra störst är kunskapsluckan hos den yngre generationen.
Publicerad den 22 Juli 2021

Sveriges Bostadsrättsrapport 2021 visar att allt fler oroar sig för sin förenings ekonomi jämfört med tidigare år. I år uppgav närmare var fjärde svarande att de oroar sig för föreningens ekonomi, samma siffra i fjol var endast 18 procent. Men oron tycks inte nämnvärt ha väckt intresset för att lära sig mer om sin förening. Årets rapport visar nämligen att majoriteten av landets bostadsrättsägare fortsatt upplever att de har mindre, liten eller ingen koll alls på föreningens ekonomi. Endast 13 procent uppger att de i mycket hög utsträckning har koll på ekonomin i föreningen.

Det råder också stora skillnader bland åldrarna när det kommer till förståelse för föreningens ekonomi. Hos den äldre generationen, 51-65 år, uppger hela 63 procent att de anser sig i hög eller mycket hög grad ha koll på sin förenings ekonomi. Samma siffra hos de mellan 18-30 år, är endast 39 procent. Det är också hos den yngre generationen som avsaknaden av insikt i förenings ekonomi är som allra störst. Var fjärde svarande mellan 18-30 år har nämligen uppgett att de helt saknar koll eller har det endast i en liten utsträckning.

– Vi vet av erfarenhet att många har bra koll på föreningens ekonomi i samband med ett bostadsköp, men att intresset för det dalar kraftig när man väl flyttat in, vilket är synd. Det går inte att underskatta en god insyn och förståelse för sin förenings ekonomi. Som bostadsrättsägare är detta viktigt bland annat eftersom föreningens lån kan bidra till stora förändringar vid eventuella ränteökningar. Sedan ska man inte heller missa möjligheten att som boende kunna vara med och påverka föreningens ekonomiska beslut i vissa frågor, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Colive: Så har värderingen utvecklats

Bolag Bostadsdelningsaktören Colive har sedan tidigare Wallenstam och nu också Heba i ägarbasen. Här berättar Colives medgrundare Katarina Liljestam Beyer om hur värderingen av bolaget har utvecklats från den första såddrundan 2019 till torsdagens emission där Heba gick in, hur målet om 7 000 rum inom fem år ska nås, vilka städer bolaget har i siktet – och hur den nya frågan om covidpass hanteras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY