Image

Savills: Vakansgraden i Göteborg under fem procent

Uthyrning Savills senaste vakansmätning i Göteborg visar att vakansgraden i de centrala delarna fortsätter att vara mycket låg. Vakansgraden sjönk med ungefär 0,2 procent under sista kvartalet 2015 och uppgick därmed till cirka 4,2 procent. Det innebär att vakansgraden legat under fem procent tolv kvartal i rad.
Publicerad den 23 Februari 2016

En direkt följd av den låga vakansgraden är att marknadshyran för kontor i Göteborgs centrala delar, CBD, fortsatte att öka något under 2015.

Marknadshyran bedöms ligga strax under 3 000 kronor per kvadratmeter, med enstaka toppnoteringar på upp emot 3 200 kronor per kvadratmeter för mindre lokaler på de bästa adresserna.

Savills analyschef Peter Wiman kommenterar:

– Marknadshyran i Göteborg CBD har alltsedan 2009 uppvisat en positiv trend, som med stor sannolikhet förklaras av den låga vakansgraden som rått i staden under en längre tid och som under de senaste tre åren understigit 5 procent.

– Vi ser att den stora efterfrågan centralt inom Vallgraven och på Avenyn består, samtidigt som marknaden för nya, moderna och effektiva lokaler är mycket stark, säger Nils Åke Rydqvist, region- och uthyrningschef för Savills i västra Sverige.

Under den senaste treårsperioden har cirka 120 000 kvadratmeter nya kontor färdigställts i Göteborg, varav ungefär hälften färdigställdes 2015. Under 2016 och 2017 bedöms mer än 90 000 kvadratmeter kontor komma att färdigställas.

Inom Göteborg CBD är dock tillskottet av ny kontorsyta mycket begränsat och huvuddelen av projekten är belägna utanför Göteborgs mest centrala delar.

– Trots att många kontorsprojekt i Göteborgsområdet har påbörjats mer eller mindre på spekulation, utan större förhyrningar klara, så har kontorsytorna snabbt hyrts ut, vilket är ett tecken på att det råder stor brist på fullt moderna större kontorslokaler. Till skillnad från många andra städer så har projekten dessutom hyrts ut i byggprocessens tidiga skeden, vilket skiljer Göteborg något från andra marknader där uthyrningen ofta kommer igång först när projekten närmar sig färdigställande, kommenterar Peter Wiman.

– Bristen på moderna, flexibla lokaler i centrala staden gör att intresset är stort för områden där nybyggnation har varit möjlig. Ett par exempel på sådana områden är Lindholmen och stråket från Mölndals Centrum till Korsvägen, säger region- och uthyrningschef Nils Åke Rydqvist.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige