Image

Real Holding köper 35 000 kvadratmeter

Transaktioner Real Holding köper för 172 miljoner kronor i Tranås.
Publicerad den 2 Januari 2017
Annons
Image

Real Holding i Sverige AB köper samtliga aktier i Fastighets AB Kompaniet 3 som äger fastigheten Kompaniet 4 i Tranås.

Säljare är Erik Hemberg Fastighets AB som har haft Panreal som rådgivare.

Legala rådgivare var DLA Piper för Real Holding och Glimstedt för säljaren.

Fastigheten omfattar knappt 35 000 kvadratmeter industri-, lager- och kontorsytor och har under de senaste åren genomgått stora renoveringsarbeten och fastigheten är därmed i hög standard.

Fastigheten är fullt uthyrd och den genomsnittliga intäktsviktade avtalslängden för hyreskontrakten uppgår till nästan 13 år. Största hyresgäst i fastigheten är EFG European Furniture Group och övriga ytor förhyrs av Tranås kommun som bedriver utbildningsverksamhet i fastigheten, samt Weekday Brands AB som ingår i H&M-koncernen.

Hyresintäkterna för fastigheten uppgår till drygt 20 miljoner och driftnettot beräknas uppgå till cirka 16 miljoner.

Köpeskillingen för aktierna motsvarar ett överenskommet underliggande fastighetsvärde om 172 miljoner utan avdrag för latent skatt.

Om effekterna av latent skatt medtages i beräkningen motsvarar köpeskillingen ett underliggande fastighetsvärde om omkring 186 miljoner, det vill säga vid fullt avdrag för latent skatt. Real Holding bedömer att det finns ett underliggande övervärde i fastigheten uppgående till cirka 15 miljoner kronor.

Real Holding har erhållit godkännande att överta befintlig bankfinansiering om för närvarande cirka 93 miljoner kronor och resterande köpeskilling skall på tillträdesdagen erläggas kontant och mot reverser. Tillträde ska ske senast 2 maj 2017.

Koncernen Real Holding kommer efter tillträdet av Tranås, att ha totala hyresintäkter om ungefär 80 miljoner kronor, motsvarande en ökning om cirka 34 procent, samt med förväntat driftnetto om omkring 50 miljoner kronor, en ökning med ungefär 45 procent. Den genomsnittliga direktavkastningen för förvaltningsfastigheterna i koncernen, exklusive markvärden, beräknas uppgå till omkring 8,5 procent.

- Ännu en gång har vi genomfört ett fastighetsförvärv som väsentligt justerar såväl resultat- som balansräkning och detta är ytterligare ett steg på vägen mot vårt mål att uppnå en fastighetsportfölj om 2-3 miljarder inom två år. Fastigheten är ett utmärkt förvaltningsobjekt med god avkastning och med långa hyresavtal ingångna med välkända hyresgäster, säger Real Holdings vd Daniel Andersson.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Panreal på Branschguiden

Panreal är en partnerägd rådgivare som erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning och projektledning vid bolagsöverlåtelser på den svenska fastighetsmarknaden.

Firman erbjuder heltäckande rådgivningstjänster och service till alla slags investerare – allt från bygg- och fastighetsutvecklingsbolag till institutioner, fonder och onoterade bolag.
Genom en kombination av starkt engagemang, djup kunskap om fastighetsmarknaden och stor erfarenhet av bolagsaffärer är Panreal en självklar partner i transaktioner där optimal värdetillväxt är en förutsättning.

Panreal är...

Läs mer om Panreal på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige