Image
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter, och Gustaf Segerborg, vd för Randviken Fastigheter.
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter, och Gustaf Segerborg, vd för Randviken Fastigheter. Bild: Stenhus/Randviken

Randvikens budkommitté uppmanar aktieägarna att acceptera Stenhus bud

Bolag Den 19 april 2022 lämnade Stenhus Fastigheter ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken Fastigheter att förvärva samtliga aktier i Randviken med vederlag i, dels, nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter, dels, kontanter. Den oberoende budkommittén i Randviken har offentliggjort ett värderingsutlåtande (så kallat fairness opinion) avseende erbjudandet samt rekommenderat aktieägarna i Randviken att acceptera Stenhus Fastigheters bud.
Publicerad den 21 Juni 2022

Eftersom vissa styrelseledamöter i Randviken, enligt II.18 i Takeover-reglerna, på grund av intressekonflikt, varit förhindrade att delta i Randvikens handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet, har styrelsen i Randviken inom sig utsett en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Fredrik Brodin och Douglas Westerberg.

Budkommittén har offentliggjort ett värderingsutlåtande (så kallat fairness opinion) avseende Erbjudandet, utfärdat av SEB Corporate Finance, samt uttalat sig om sin uppfattning om erbjudandet och skälen för denna uppfattning i enlighet med Takeover-reglerna.

Budkommittén har angett i huvudsak följande:

Budkommitténs uppfattning om erbjudandet baseras på ett antal faktorer som Budkommittén har bedömt som relevanta i förhållande till utvärderingen av erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Randvikens nuvarande ställning, förväntade framtida utveckling och potential, liksom därtill relaterade möjligheter och risker samt Randvikens och Stenhus Fastigheters aktiekursutveckling.

Budkommittén har analyserat erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används vid bedömningar av offentliga uppköpserbjudanden. Dessa innefattar Randvikens och Stenhus Fastigheters värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara transaktioner, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktiemarknadens förväntningar på Randvikens lönsamhets- och kursutveckling, samt Budkommitténs förväntningar på Randvikens långsiktiga värdeutveckling baserat på Randvikens egna affärsplan.

Budkommittén konstaterar vidare att aktieägare i Randviken som tillsammans representerar cirka 52,1 procent av aktierna och rösterna i Randviken, har åtagit sig att acceptera erbjudandet och överlåta samtliga av sina aktier i Randviken i Erbjudandet, däribland Fastpartner AB, SBB i Norden AB, LANDIA AB, RMW Rand AB, Cernera Kapital AB, Tosito AB och Relevante Wealth Management AB.

Sammantaget, mot bakgrund av övervägandena ovan och med beaktande av SEB Corporate Finance värderingsutlåtande om skäligheten av erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv, rekommenderar budkommittén aktieägarna i Randviken att acceptera erbjudandet.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hon föreslås bli ny vd för Stockholmshem

Bolag Nuvarande vd:n Anette Sand ska gå i pension vid årsskiftet – nu kan Fastighetssverige berätta vem som föreslås bli hennes ersättare.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige