Image
Ett av Atrium Ljungbergs stora projekt: Stockholm Wood City, visionsbild.
Ett av Atrium Ljungbergs stora projekt: Stockholm Wood City, visionsbild. Bild: Atrium Ljungberg

Ökat förvaltningsresultat för Atrium Ljungberg

Bolag Atrium Ljungbergs förvaltningsresultat ökar under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Under samma period steg också hyresintäkterna.
Publicerad den 9 Juli 2024

Förvaltningsresultatet för Atrium Ljungberg hamnade på 371 miljoner kronor, att ställa mot motsvarande period förra året, då det stannade på 332 miljoner kronor. Detta innebär en ökning med 11,7 procent. Det förbättrade resultatet förklaras primärt av indexutvecklingen, fortsatt god kostnadskontroll, stabilt räntenetto samt ökat driftöverskott från bolagets färdigställda projekt Katarinahuset vid Slussen, skriver vd Annica Ånäs i kommentaren till rapporten.

Hyresintäkterna uppgick till 753 miljoner kronor (699), en ökning med 7,7 procent mot föregående år. Nettouthyrningen för perioden uppgick till 82 miljoner kronor (23), varav bolaget sagt upp -15 miljoner kronor (-2), för avflyttning inför kommande projekt, skriver nyhetsbyrån Finwire.

– Vi noterar att företagsledarnas utsikter för den egna verksamheten, påverkade av lågkonjunkturen, fortsatt är svag, även om de är mer positiva än för ett halvår sedan. Flera sektorer har minskat antalet anställda och anpassat kostnadsläget till ett sämre ekonomiskt klimat. Detta i kombination med svårigheter att bedöma verksamhetens lokalbehov på medellång sikt påverkar aptiten på kontor negativt, säger Annica Ånäs.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -29 miljoner kronor (-8). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -39 miljoner kronor (-588). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -122 miljoner kronor (88).

Resultatet före skatt var 249 miljoner kronor (-149), medan resultatet efter skatt blev 256 miljoner kronor (-148) och resultat per aktie uppgick till 2,03 kronor (-1,17). Långsiktigt substansvärde per aktie låg på 265,06 kronor (264,42).

Investeringarna uppgick till 627 miljoner kronor (540) under perioden, och fastighetsförsäljningarna till 2 148 miljoner kronor (7).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige