Image

Nytt bostadsregister

SVERIGE Den 14 januari startar insamlingen av uppgifter till lägenhetsregistret. Ägare av flerbostadshus och vissa andra hus såsom hyres- och bostadsrättssmåhus ska lämna in uppgifter om sina bostadslägenheter till Lantmäteriverket.
Publicerad den 15 Januari 2008

Lägenhetsregistret ska innehålla uppgifter om alla bostäder i Sverige. Uppgifterna ska Lantmäteriverket delvis samla in från fastighetsägarna. För vanliga småhus hämtas uppgifterna automatiskt från det befintliga fastighetsregistret, vilket innebär att det framför allt är ägare av flerbostadshus som ska lämna in uppgifter om bostäderna.

Den som äger flerbostadshus ska för varje lägenhet lämna in uppgifter om bostadsarea, antal rum, kökstyp och lägenhetskategori. Ägaren ska dessutom ge varje lägenhet ett nummer enligt ett visst utseende. Lägenhetsnumren lämnas in som förslag till Lantmäteriverket. När numren är beslutade av Lantmäteriverket ska fastighetsägaren informera de boende om de nya lägenhetsnumren och anslå numren på en väl synlig plats i byggnaden.

De fastighetsägare som berörs i den första insamlingsomgången kommer att få en uppmaning att lämna uppgifter som skickas ut av Lantmäteriverket den 14 januari. Om det finns flera ägare till en fastighet skickas uppmaningen bara till en av dem. Uppgifterna kan lämnas via Internet eller på pappersblankett. En del fastighetsägare i kommunerna har redan lämnat uppgifterna till registret. Det gäller främst en del ägare med större bostadsbestånd.

Ett lägenhetsregister gör det möjligt att införa folkbokföring på bostadslägenhet i stället för, som i dag, på fastighet. Det gör i sin tur att det går att framställa registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används bland annat för samhällsplanering och forskning. Med ett lägenhetsregister behövs inte de traditionella folk- och bostadsräkningarna längre och fastighetsägarna slipper fylla i frågeblanketter.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Flyttar in i centralt pangläge – tar över efter amerikanska jätten

Uthyrning Under våren stängde Pizza Hut en av sina två Göteborgs-restauranger, centralt belägen i Sigillets fastighet i korsningen Kungsgatan-Västra Hamngatan inom CBD. Nu har en populär koncept-aktör huggit på den vakanta lokalen och kommer att slå upp portarna i höst. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige