Image
Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield.
Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield. Bild: Cushman & Wakefield

Ny kontorsrapport: Kvalité i fokus efter pandemin

Bolag Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden med temat flyttmönster och lokalstrategier.
Publicerad den 7 April 2022

I Cushman & Wakefield’s kartläggning av hyresgästers flyttmönster i Stockholm står det klart att innerstaden står sig fortsatt stark. Under 2021 valde 95 procent av hyresgästerna att stanna kvar inom innerstadens gränser och majoriteten av hyresgästerna tidigare lokaliserade i närförorterna valde att flytta närmare citykärnan. Av bolagen som omlokaliserat inom innerstaden går det att utläsa att microläget tappat något i betydelse, till förmån för ett kontor av hög kvalité med bättre planlösning. Som effekt av pandemins påverkan på vårt arbetssätt, är det tydligt att en omdisponering av ytor sker, där kontorsplatser minskar i antal medan antalet mindre mötesrum ökar. De stora konferensrummen är på uttåg och coworking utgör allt oftare en del av den framtida lokalstrategin.

Gustaf Benndorf – Head of Tenant Representation på Cushman & Wakefield säger:
– Vi ser i dagsläget att allt fler som väljer att flytta av strategiska skäl har fört diskussionen under lång tid och nu är redo att fatta beslutet. Många som flyttar till en annan delmarknad rör sig in mot city och oftast till en bättre kontorsprodukt som erbjuder mer flexibilitet, antingen på det enskilda kontoret eller i byggnaden som sådan. En annan trend som växer är erbjudandet om servicetjänster i byggnaden, såsom coworking och konferensrum, gemensam reception, gemensamma matsalar, restaurang och gym. Allt som förenklar för hyresgästen anses attraktivt.

Frågorna kring lokalstrategi och arbetsplatsstrategi har hamnat allt högre upp på företagsledningens agenda. Anledningarna är flera. För att värna om företagets kultur och innovativa förmåga behöver de anställda träffas. Samtidigt föreligger en utmaning för företagen att locka tillbaka sina anställda till kontoret när mycket av arbetet bevisligen kan utföras hemifrån. Ett nytt modernt kontor av hög kvalité ses nu som det främsta verktyget och det nya kontoret används även i varumärkesstärkande syfte.

Annie Lilja, Senior Advisor, Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger:
– Majoriteten av respondenterna i vår undersökning uppger att miljöcertifiering av kontorsbyggnaden var en viktig parameter i deras beslut kring ny lokal och mer än majoriteten har tecknat gröna hyresavtal med sina hyresvärdar. Det är tydligt att hållbarhetsaspekten nu genomsyrar allt fler av företagens beslut.

Under det första kvartalet ser Cushman & Wakefield att prime yielderna har sjunkit något i Stockholms innerstad, medan nivåerna i Göteborg och Malmö har varit oförändrade. Primehyrorna noteras ligga fortsatt stabilt i Stockholm och Malmö, medan Göteborg CBD har ökat. Andelen tillgängliga kontorsytor på marknaden är oförändrad under kvartalet. Vakansgraderna har legat stabila under kvartalet på nivåer om 5 procent för Stockholm CBD och Göteborg CBD medan Malmö Nya CBD uppvisar en vakansgrad om 6,5 procent.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory Cushman & Wakefield säger:
– Den omfattande undersökning som vi nu genomfört visar tydligt att företagen omlokaliserat till lokaler i gröna byggnader med goda kollektiva kommunikationer och ett gott serviceutbud i närområdet. Under det senaste året har affärer skett med kontorsfastigheter i perifera lägen som långt ifrån uppfyller ett modernt bolags skallkrav och där den initiala vakansen varit betydande. Jag tror att vissa av dessa fastighetsägare tagit sig vatten över huvudet och ingångsvärdena i dessa affärer är för höga för att i närtid kunna motivera konvertering till annan användning, förutsatt att det ens är möjligt.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Cushman & Wakefield på Branschguiden

Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.om eller följ @Cus...

Läs mer om Cushman & Wakefield på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige