Image

Norrmän köper av Plantagen

Transaktioner Plantagen säljer två fastigheter, i Hässelby och Borås, till ett norskt bolag, skapat av det norska investmentbolaget Industrifinans Capital AS. Ägarna till bolaget är privatpersoner och stiftelser.
Publicerad den 29 April 2015
Plantagen säljer två fastigheter till norska investerare. Bild: NAI Svefa
Plantagen säljer två fastigheter till norska investerare.

Industrifinans har sedan 2004 startat flera bolag som tillsammans förvärvat 17 Plantagenbutiker i Sverige och Finland.

Plantagen Sverige AB säljer nu fastigheterna Kärrliljan 1 i Hässelby strax väster om Stockholm samt Filtret 5 i Borås.

Tillträdet ägde rum den 24 april. NAI Svefa har varit säljarens rådgivare under försäljningsprocessen.

Fastigheten Kärrliljan 1 är belägen utmed Lövstavägen i Hässelby i Stockholms kommun. Den nyligen uppförda butiksbyggnaden omfattar 2 340 kvadratmeter uthyrbar area som Plantagen förhyr tillbaka.

Inför försäljningen har NAI Svefa genomfört avstyckning av en del av fastigheten, här fortsätter nu utvecklingsarbetet med ny detaljplan för bostäder tillsammans med Tengbom. Den nybildade fastigheten, Kärrliljan 4, omfattar på sikt en bostadsbyggrätt om åtminstone cirka 60 lägenheter. Mattias Cegrell på NAI Svefa leder utvecklingsarbetet som kommer att leda till en framtida försäljning av byggrättsfastigheten.

Fastigheten Filtret 5 är belägen cirka fem minuter väster om centrala Borås utmed Göteborgsvägen. Inför försäljningen har NAI Svefa bistått köparen med fastighetsregleringsarbete. Byggnaden omfattar 2 540 kvadratmeter uthyrbar area som Plantagen förhyr tillbaka.

Båda byggnaderna avser helt nybyggda Plantagenanläggningar och långa hyresavtal har skrivits i samband med avyttringen. Försäljningen har skett genom bolagsöverlåtelse och köpare och säljare har kommit överens om att inte kommunicera köpeskillingen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY