Image
Jakob Fyrberg, Emilshus vd.
Jakob Fyrberg, Emilshus vd. Bild: Anthon Näsström

Med ökat förvaltningsresultat höjer Emilshus prognosen för helåret

Bolag Förvaltningsresultatet i kvartalet uppgick till 71 miljoner kronor, en ökning med 16,8 procent mot föregående års 60,8. För perioden januari till juni uppgick förvaltningsresultatet med 18 % till 136 miljoner kronor. – All tillväxt syftar till ökad lönsamhet, vilket manifesteras i att vi i denna rapport höjer vårt prognosticerade förvaltningsresultat för helåret 2024 till 290 miljoner kronor, skriver Emilshus vd Jakob Fyrberg. Tidigare lämnad prognos uppgick till 280 miljoner kronor.
Publicerad den 11 Juli 2024

– Arbetet med att bygga ett starkt Emilshus fortsätter. Detta sker genom selektiva förvärv av fastigheter inom våra marknadsområden i södra Sverige, skriver bolagets vd, Jakob Fyrberg i rapporten.

– Efterfrågan på Emilshus lokaler inom kategorierna lätt industri/lager och handel är god och våra hyresgäster mår generellt bra. Givet ett antal uthyrningar kan vi rapportera en positiv nettouthyrning om 1 miljon kronor under det andra kvartalet.

Perioden januari–juni 2024
Intäkterna ökade med 8 % till 320 miljoner kronor (297).
Förvaltningsresultatet ökade med 18 % till 136 miljoner kronor (115).
Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 10 % till 1,12 kronor per stamaktie (1,02).
Periodens resultat uppgick till 152 miljoner kronor (37), vilket motsvarar 1,28 kronor per stamaktie (0,17).
Värdejustering av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 48 miljoner kronor (–40).
Värdejustering av finansiella instrument påverkade resultatet med 21 miljoner kronor (–14).
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 29 % och uppgick till 120 miljoner kronor (93).
Nettoinvesteringarna uppgick till 922 miljoner kronor, varav 891 miljoner kronor var hänförligt till fastighetstransaktioner.

Kvartalet april–juni 2024
Intäkterna ökade med 9 % till 162 miljoner kronor (149).
Förvaltningsresultatet ökade med 17 % till 71 miljoner kronor (61).
Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 7 % till 0,58 kronor per stamaktie (0,54).
Periodens resultat uppgick till 85 miljoner kronor (51), vilket motsvarar 0,71 kronor per stamaktie (0,44).
Värdejustering av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 45 miljoner kronor (–4).
Värdejustering av finansiella instrument påverkade resultatet med –8 miljoner kronor (13).
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 32 % och uppgick till 65 miljoner kronor (49).
Nettoinvesteringarna uppgick till 730 miljoner kronor, varav 718 miljoner kronor var hänförligt till fastighetstransaktioner.

– Vi bygger ett finansiellt starkare bolag med syfte att fortsätta Emilshus expansion. Under det andra kvartalet stärktes Emilshus kapitalbas genom en riktad nyemission av stamaktier av serie B till ett värde om 384 miljoner kronor till en emissionskurs överstigande substansvärdet per aktie. Effekten av dessa åtgärder märks bland annat i en ökad likviditet i handeln med Emilshusaktien vilket stärker vår position på kapitalmarknaden. Aktie- och obligationsemissionerna genomfördes i syfte att skapa kapacitet för fortsatt lönsam tillväxt, skriver Fyrberg.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige