Image
Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter.
Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter. Bild: Maxfastigheter

Maxfastigheter: Inga hyresrabatter under Q3

Bolag Maxfastigheter lämnade inga hyresrabatter under det tredje kvartalet. Substansvärdet ökade till 45,93 kronor per aktie.
Publicerad den 3 November 2020

Niomånaderssiffrorna:
• Intäkterna ökade med 32 procent till 136 Mkr (103)
• Driftöverskottet ökade med 30 procent till 105 Mkr (81)
• Förvaltningsresultatet ökade med 34 procent till 52 Mkr (39) och förvaltningsresultat per aktie ökade med 7 procent till 2,40 kr (2,24)
• Långsiktigt substansvärde ökade med 6 procent till 45,93 kr per aktie (43,34)
• Soliditeten uppgick till 39,2 procent (32,8)
• Uthyrningsgraden uppgick till 93,2 procent (94,4)

Vd Håkan Karlsson:
– Maxfastigheter visar ett bra och stabilt resultat för niomånadersperioden 2020. Vi har inga lämnade hyresrabatter i kvartalet trots att coronapandemin inneburit fortsatt oro i omvärlden. Våra fastigheter har stabila hyresgäster där flertalet haft positiv utveckling under rådande omständigheter. Vi kan konstatera att vi under gällande förutsättningar har en stabil och långsiktig affär som levererar goda resultat.

– Avslutade projekt i Kjula Logistikpark, Skiftinge och Fanfaren har varit i fokus för förvaltningen samtidigt som aktiviteter kring möjliga transaktioner varit hög. Projektverksamheten fortsätter att skapa bra avkastning och bidrar till att utveckla våra egna fastigheter och närområden.

– Maxfastigheter äger 55 fastigheter på 30 orter till en uthyrbar yta om 211 492 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2,744 mdr kronor och har ökat med 27% från föregående år. Uthyrningsgraden uppgår till 93,2% och de vakanser vi har finns det pågående diskussioner kring. Bolagets största fastighetskategori är handel som står för 58% av hyresvärdet (67). Under det tredje kvartalet har handelssegmentet minskat. Detta beror dels på att vi färdigställt projektfastigheter, dels på att vissa fastigheter omklassificerats för att bättre avspegla hyresgästens verksamhet.

– Efter utgången av det tredje kvartalet tecknades avtal om förvärv av en fastighet i Örebro. Det är bolagets första förvärv på orten och förhoppningsvis kan den följas av flera till liknande avkastningar. Förvärvet stärker portföljen och fortsätter den diversifiering av fastighetsbeståndet vi påbörjat.

– Intäkterna har ökat med 32% till 136 Mkr. Samtidigt ökade förvaltningsresultatet med 34% till 52 Mkr medan periodens resultat uppgick till 57,6 Mkr. Överskottsgraden fortsätter hålla bra nivåer, 77,1% (78,4), och belåningsgraden är nere i 54,8% (61,1). Bolagets långsiktiga substansvärde uppgår till 45,93 kr/aktie vilket är en ökning med 5,9% från föregående år.

– Den sista september 2020 uppgick soliditeten till 39,2%. Den genomsnittliga finansieringsräntan uppgick till 3,39% och 52% av kreditvolymen var räntesäkrad. Räntetäckningsgraden uppgick till 2,4 ggr. Kapitalbindningstiden uppgår till 2,1 år och det känns glädjande att vi har ett gott samarbete med våra banker och finansiärer. Vi känner oss trygga i att kunna finansiera vår fortsatta tillväxtresa på ett ändamålsenligt sätt.

– Sammanfattningsvis utvecklas verksamheten positivt utifrån en stabil verksamhet som uppvisar hög lönsamhet. Kryddar man detta med den intressanta projektportföljen där fler projekt färdigställs och fler intressanta förvärv av kassaflödesdrivna fastigheter så står bolaget väl rustat med goda framtidsutsikter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige