Image

Kungsleden säljer mark för bostäder till JM

Transaktioner Kungsleden säljer en obebyggd del av fastigheten Stiernhielm 7 i Mölndal till JM för 117 miljoner kronor.
Publicerad den 22 December 2016
Kungsleden säljer mark i Mölndal till JM. Bild: Kungsleden
Kungsleden säljer mark i Mölndal till JM.

Målsättningen är att den nya detaljplanen ska medge 140 bostäder, 11 600 kvadratmeter.

Produktionsstart är planerad till andra kvartalet 2020.

Fastigheten ligger centralt i Mölndal och nära Göteborgs centrum. JM köpte 2013 den angränsande fastigheten Stiernhielm 6. Med dessa förvärv bedöms det finnas möjligt att bygga totalt 225 bostäder i flerbostadshus. Arbetet med framtagandet av detaljplan har inletts. Avtalet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Riks under första halvåret 2019.

- Vi ser fram emot att delta i utvecklandet av Mölndals centrala delar. Genom förvärvet befäster vi vår position som en av de största bostadsutvecklarna i Mölndals stad, säger Martin Svahn, regionchef JM region väst.

Kungsleden kommer fortsätta att äga den bebyggda delen av fastigheten som till största delen är uthyrd till Västra Götalands Läns Landsting.

- Jag är mycket glad att vi har börjat realisera värdet i den bostadsutvecklingspotential som vi har identifierat i beståndet. Att sälja fastigheter med bostadspotential under pågående detaljplaneprocess är i linje med den strategi för hantering av potentiella bostadsbyggrätter som vi antog under tredje kvartalet 2016, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden.

Transaktionen ger upphov till en positiv resultateffekt om 107 miljoner kronor för Kungsleden.

Cushman & Wakefield var rådgivare till Kungsleden i affären.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Cushman & Wakefield på Branschguiden

Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.om eller följ @Cus...

Läs mer om Cushman & Wakefield på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige