Image

Kungsleden säljer mark för bostäder till JM

Transaktioner Kungsleden säljer en obebyggd del av fastigheten Stiernhielm 7 i Mölndal till JM för 117 miljoner kronor.
Publicerad den 22 December 2016
Kungsleden säljer mark i Mölndal till JM. Bild: Kungsleden
Kungsleden säljer mark i Mölndal till JM.

Målsättningen är att den nya detaljplanen ska medge 140 bostäder, 11 600 kvadratmeter.

Produktionsstart är planerad till andra kvartalet 2020.

Fastigheten ligger centralt i Mölndal och nära Göteborgs centrum. JM köpte 2013 den angränsande fastigheten Stiernhielm 6. Med dessa förvärv bedöms det finnas möjligt att bygga totalt 225 bostäder i flerbostadshus. Arbetet med framtagandet av detaljplan har inletts. Avtalet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Riks under första halvåret 2019.

- Vi ser fram emot att delta i utvecklandet av Mölndals centrala delar. Genom förvärvet befäster vi vår position som en av de största bostadsutvecklarna i Mölndals stad, säger Martin Svahn, regionchef JM region väst.

Kungsleden kommer fortsätta att äga den bebyggda delen av fastigheten som till största delen är uthyrd till Västra Götalands Läns Landsting.

- Jag är mycket glad att vi har börjat realisera värdet i den bostadsutvecklingspotential som vi har identifierat i beståndet. Att sälja fastigheter med bostadspotential under pågående detaljplaneprocess är i linje med den strategi för hantering av potentiella bostadsbyggrätter som vi antog under tredje kvartalet 2016, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden.

Transaktionen ger upphov till en positiv resultateffekt om 107 miljoner kronor för Kungsleden.

Cushman & Wakefield var rådgivare till Kungsleden i affären.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Styrelsesammansättning à la Mindus: Så här har fastighetsbolagen avkastat

Bolag Äger ledamöterna aktier för mer än fem gånger årsarvodet? Och leder ett större ägande hos ledamöterna till högre avkastning? David Mindus lyfte frågan i sitt hyllade vd-ord i Sagax årsredovisning. Vi har undersökt hur det ser ut i fastighetsbolagen – och hur avkastningen har varit för de olika kategorierna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY