Image

JLL: Kraftig hyrestillväxt i Stockholm

Stockholm JLL bedömer i sin Nordic City Report att primehyrorna i Stockholms CBD är uppe i 5 800 kronor per kvadratmeter.
Publicerad den 16 September 2016
Fredrik Kolterjahn. Bild: JLL
Fredrik Kolterjahn.

Hyresutvecklingen i Stockholm har varit stark under första halvåret 2016 och hyresavtal tecknas till allt högre nivåer. Bristen på kontorslokaler i Stockholms mest centrala delar gör att närområden likaså visar på en stabil utveckling, enligt Nordic City Report, JLLs genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden.

Höstens upplaga visar på en något spretig marknadsbild mellan de nordiska länderna men med några gemensamma faktorer. I Oslo och Köpenhamn har prime-hyrorna stått stilla samtidigt som Stockholm CBD visar på en kraftig hyrestillväxt, och för närvarande bedöms prime-hyran i Stockholm CBD till 5 800 kronor per kvadratmeter.

Stockholms totala vakansgrad har stigit till 8,1 procent, en marginell ökning i förhållande till förra halvårets nivå, men jämfört med samma period föregående år är det dock en minskning. Uthyrningsvolymen vittnar om det fortsatta trycket på kontorshyresmarknaden och under första halvåret 2016 uppmättes uthyrningsvolymen till cirka 250 000 kvadratmeter, vilket med god marginal överstiger det historiska genomsnittet per halvår.

Låga räntekostnader är en förutsättning för många av dagens fastighetsaffärer och trots indikationer på en något försämrad finansieringssituation visas inga tecken på en avmattad transaktionsmarknad i Sverige. Under första halvåret 2016 omsattes fastigheter till ett värde av 94 miljarder kronor. Stockholms andel av den totala transaktionsvolymen i Sverige motsvarar 23 procent, cirka 21 miljarder kronor. Direktavkastningskravet i CBD ligger för närvarande kvar på 3,75 procent.

- Efterfrågan i Stockholm kommer troligtvis att vara fortsatt stark under återstoden av 2016. Stockholms företagsklimat visar på en positiv utveckling samtidigt som utbudet av kontorsytor är fortsatt begränsat i innerstaden, och andelen nyproduktion på spekulation är dessutom relativt begränsad. Troligtvis leder detta till fortsatt hyrestillväxt inom vissa av Stockholms delmarknader under resterande del av året, säger Fredrik Kolterjahn, analyschef JLL.

- Den starka transaktionsmarknaden fortsätter att drivas av dagens lågräntemiljö samt brist på alternativa investeringar med likvärdig avkastning. Bankernas begränsade möjligheter att möta efterfrågan från fastighetsinvesterare driver fram alternativa finansieringsformer. En del väljer att låna direkt på kapitalmarknaden via obligationer eller certifikat medan andra lånar direkt från institutioner och fonder. Lägre belåningsnivåer gör att allt fler kompletterar med mezzanine-lån, säger Linus Ericsson, chef för Debt & Financial Advisory.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

JLL på Branschguiden

JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Vi strävar efter ett visionärt tänkande inom fastighetsområdet som skapar lönsamma möjligheter och platser där människor kan förverkliga sina ambitioner. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och för samhället där vi verkar. Med verksamhet i över 80 länder och 94 000 medarbetare, rankas vi bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated. I Sverige har vi kontor i ...

Läs mer om JLL på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här vill Niam växa i Norge

Bolag Niam har adderat ytterligare en marknad till sin norska portfölj. Torstein Bomann-Larsen, Associate Director Transactions Norway på Niam, berättar för Fastighetssverige hur man ser på Bergenmarknaden, den nya investeringen samt var i Norge de letar efter nya investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY