Image

Här byggs nya Täby Galopp

Transaktioner JM och Skanska ska uppföra bostäder på gamla Täby Galopp. Den nya huvudstadsbanan kommer att ligga vid Önsta Gård i närheten av Bro i Upplands-Bro kommun. Svensk Galopp har nu köpt 190 hektar mark vid gården.
Publicerad den 4 Januari 2012
Önsta Gård. Bild: Svensk Galopp. Bild: ATG
Önsta Gård. Bild: Svensk Galopp.

Den nya banan kommer att ligga i nära anslutning till E18 och med både pendeltågsstation och samhällsservice på gångavstånd. Stockholm Central nås på cirka 30 min och till Arlanda är det cirka 45 km. Från västra Sverige blir avståndet för tillresande cirka 40 kilometer kortare än idag. Från södra Sverige är det ca 20 km längre än till Täby Galopp, men när förbifart Stockholm står klar så kommer både avstånd och körtid att kortas.

- Markområdet är sedan tidigare också utpekat som utredningsområde för hästsport i den kommunala översiktsplanen, säger Dag Johansson, projektledare på Svensk Galopp.

- Att Upplands-Bro kommun har verkat aktivt och stöttande för en etablering har också varit avgörande i valet av plats. Vi vill i det sammanhanget särskilt rikta ett tack till Yvonne Stein, kommunalråd med ansvar för plan och exploatering i Upplands-Bro kommun, för hennes idoga support och stöd under arbetet med att finna en lokalisering och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med att skapa en högklassig hästsportanläggning i Bro.

Tillträde till all mark sker under hösten 2012. Arbetet med marken går nu vidare i olika etapper där den första innebär en planläggning av själva området.

Projektorganisationen kommer sedan att innehålla en styrgrupp och en referensgrupp. Arbetet pågår nu internt med att bemanna dessa grupper.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.

Vi utvecklar arbetsmilj...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Älskar det här bolaget"

Bolag Vid årsskiftet kommer Hufvudstaden första gången på 2000-talet ha en annan vd än Ivo Stopner. Tillträdande Anders Nygren berättar om tankarna när han fick frågan och om arbetet med överlämningen från sin företrädare.Vid årsskiftet kommer Hufvudstaden första gången på 2000-talet ha en annan vd än Ivo Stopner. Tillträdande Anders Nygren berättar om tankarna när han fick frågan och om arbetet med överlämningen från sin företrädare.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY