Image

Flera nya projekt på gång i Malmö

Bygg/Arkitektur Klart för nya bostäder i Rosengård, promenadhus i Västra Hamnen, ny skolbyggnad och sporthall vid Stadion samt ny förskola vid gamla IP – dessutom växer sjukhuset med två nya byggnader.
Publicerad den 18 December 2017
Grönska blir ett viktigt inslag på sjukhusområdet. Bild: White
Grönska blir ett viktigt inslag på sjukhusområdet.

Nu går arbetet med Amiralsstaden och omvandlingen av Rosengård in i en ny fas. På fredagen beslöt stadsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med den första detaljplanen i Rosengård centrum. Fler bostäder och mer stadsliv är målet.

Amiralsstaden är en ny stadsdel kring den kommande Rosengårds station, som ska öppna i december 2018. Amiralsstaden sträcker sig från Sofielund, Annelund och Östra Sorgenfri till Emilstorp och Rosengård. Syftet är att skapa en stadsdel med goda livsmiljöer för barn och vuxna, med en ökad blandning av bostäder, verksamheter och människor.

Rosengård centrum, ungefär en kilometer från den kommande tågstationen, är en viktig pusselbit. Samtidigt som de nya utemiljöerna vid centret invigs – den första fysiska förändringen inom Amiralsstaden – drar arbetet med den första detaljplanen igång. Det aktuella planområdet ligger i sydöstra delen av Rosengårds centrum intill sporthallen och är idag obebyggd. Marken ägs av fastighetsbolaget Trianon och ambitionen är att bygga omkring 90 nya bostäder och utveckla centrumverksamheten.

– Det här är ett fantastiskt initiativ, ett område med stora möjligheter och Trianon är en aktör med hög ambitionsnivå som har påbörjat arbetet med att förnya och förändra en stadsdel där inte mycket hänt i byggväg på trettio år, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Området kring Rosengårds Centrum är i stort behov av utveckling. Detta är ett viktigt led i bygget av Malmö som en hel stad som ständigt rör sig framåt, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Västra Hamnen fick cykelhuset Ohboj. Sorgenfri får promenadhuset Iggy. På fredagen gav stadsbyggnadsnämnden klartecken för ett nytt pilotprojekt med fokus på hållbart resande i Malmö. Bostäderna byggs med p-norm 0, det vill säga nästan helt utan bilparkering.

Var tredje Malmöbo cyklar varje dag och 80 procent cyklar, går eller åker kollektivt för att ta sig till vardagsaktiviteter. Och den som cyklar går också mer. Det konstaterar byggherren Hauschild + Siegel Architecture, som har arbetat vidare med cykelkonceptet Ohboy i Västra hamnen och nu utvecklar möjligheterna att ta sig runt i staden till fots i ett nytt projekt.

Promenadhuset Iggy i Sorgenfri byggs med radhus i två våningar och mindre lägenheter ovanpå, totalt 72 hyresrätter. Det centrala läget med arbetsplatser, skola, affärer, buss och tåg inom gångavstånd ger de boende i Iggy goda förutsättningar att leva ett bilfritt liv. Dessutom satsas i Iggy, precis som i Ohboy, på en lång rad mobilitetsåtgärder som ytterligare minskar behovet av bil, som till exempel cykelpool med lådcyklar och elcyklar.

Läget och mobilitetsåtgärderna, och möjligheterna att jämföra två projekt, gör att stadsbyggnadsnämnden beslutat om p-norm 0. Det innebär att enbart en handikapparkering byggs på fastigheten medan besöksparkering sker i ett närbeläget p-hus.

– Vi arbetar för att fler ska kunna välja gång-, cykel- och kollektivtrafik och avser framöver att växla kraven på parkeringsplatser mot att byggprojekten främjar hållbart resande. Det kan exempelvis innebära el- och lådcykelpooler i fastigheten. Nu får vi två jämförbara pilotprojekt på olika platser i staden som ger bra underlag när vi ska utveckla mobiliteten i hela Malmö, säger Märta Stenevi.

– Nu bygger vi ett spännande hus som underlättar för dem som väljer bort bilen, säger Sofia Hedén.

Fler barn får möjlighet att gå på Malmö Idrottsgrundskola. På fredagen antog stadsbyggnadsnämnden en detaljplan för en del av Stadionområdet, så att skolan kan växa.

Malmö Idrottsgrundskola finns idag i flera lokaler i olika byggnader inom Stadionområdet. Beslutet i stadsbyggnadsnämnden innebär att skolan får en ny byggnad som samlar verksamheten. Den kan också utökas med cirka 300 elever, från dagens 235 till 540 elever. En sporthall ska byggas som kan användas både av Malmö Idrottsgrundskola, Malmö Idrottsgymnasium och föreningslivet. Sporthallen planeras få 1 500 åskådarplatser.

Så mycket som möjligt av träden och grönskan ska bevaras, och skolgården ska utformas så att den upplevs som en del av parken. En gångbro planeras mellan skolbyggnaden och taket på sporthallen, som blir en del av skolgården. Både de gröna miljöerna och lokalerna ska kunna användas till olika aktiviteter av olika grupper på olika tider.

För att skapa en trafiksäker miljö för barn och skolungdomar och göra det lättare att röra sig mellan parkens olika delar föreslås genomfartstrafiken på Eric Perssons väg stängas av för bilar. Gatan ska vara öppen för gång- och cykeltrafik.

– Idrottsgrundskolan integrerar elever från alla delar av Malmö. Stadionområdet blir ett multifunktionsområde som ska kunna användas av fler barn, unga och vuxna för lek, lärande och rekreation. Fler besökare i området och att vi tar bort smitvägen för bilister innebär trygghet för cykelpendlare och flanörer, säger Märta Stenevi.

– Delar av Stadionområdet kan i dag upplevas som otryggt, hårt och öde. Nu utvecklas området mot en grön stadsdel för utbildning och idrott, säger Sofia Hedén.

Malmö är en ung stad, en högskolestad och snart en universitetsstad. På fredagen antog stadsbyggnadsnämnden en detaljplan som gör det möjligt för MKB att bygga 120 nya studentbostäder i Västra hamnen.

Kvarteren närmast Stapelbäddsparken får en allt tydligare ung prägel. Redan finns Stämpen, ett boende för unga, och flera studentlägenheter. Nu vill MKB bygga ytterligare 120 bostäder på bästa tänkbara läge nära både Malmö Högskola, Centralen, havet och en av Europas största skejtparker.

Stadsbyggnadsnämnden beslöt på fredagen att ändra detaljplanen för området, så att det blir möjligt att bygga fler bostäder.

– Många vill plugga i Malmö och det är angeläget med fler studentlägenheter. Nu får vi ytterligare bostäder nära både högskola och kollektivtrafik, det kommer att uppskattas mycket av studenterna, säger Märta Stenevi.

– Läget i Västra Hamnen blir perfekt för studentboende, nära hav och universitet, säger Sofia Hedén.

En förskola med plats för cirka 160 barn ska byggas vid Gamla Idrottsplatsen. På fredagen antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen, som också innebär att sista sträckan i cykelstråket mellan Hyllie och Triangeln kommer på plats.

Planområdet sträcker sig i en triangel söder om Gamla IP, mellan Carl Gustavs väg och Pildammsvägen och domineras idag av en parkeringsanläggning. Denna tas bort och platsen får istället nya funktioner och ny karaktär.

En förskola placeras längs med fotbollsarenan och föreslås byggas i två plan med en indragen tredje våning. Området ska också rymma en sjumannafotbollsplan och fyra streetbasketplaner. En gång- och cykelväg som länkar ihop Pildammsparken med Triangeln kommer att göra platsen mer tillgänglig för allmänheten. Gång- och cykelvägen blir den sista länken i ett av stadens viktiga cykelstråk, som går hela vägen till Hyllie.

– Barn ska kunna gå på förskola nära hemmet, det är en grundprincip i den hållbara staden. Nu kan vi bygga ännu en välbehövlig förskola i centrum. Och Hyllieborna kan, i och med att den att sista biten av cykelstråket kommer på plats, snabbt och enkelt ta sig hela vägen rakt in i Centrum på cykel, säger Märta Stenevi.

– Området kring Gamla IP domineras idag av ett parkeringshus. Nu blir det istället ett grönt område för barn och idrott. Dam- och flickfotbollen behöver mer plats och det är glädjande att det går att kombinera med förskola, beachvolley och streetbasket, säger Sofia Hedén.

Sjukhusområdet i Malmö ska bli högre, grönare och öppnare gentemot resten av staden. Det fastslog stadsbyggnadsnämnden på fredag när detaljplanen antogs för en central del av sjukhusområdet.

Hela sjukhusområdet står inför en omfattande modernisering, som kommer att ske successivt. Detaljplanen som nu antas är en del av en större omvandling, både vad gäller nya vårdbyggnader men också för att på ett tydligare sätt än i dag göra sjukhusområdet till en del av staden.

Ett modernt, flexibelt och funktionellt sjukhus ställer höga krav på sina lokaler. Två byggnader med tio respektive elva våningar, totalt 57 och 62 meter höga, kommer att byggas centralt på området. Det högsta huset kvalar in på delad tolfteplats över Malmös högsta byggnader, lika högt som Hyllie vattentorn och Malmö arena.

Hela sjukhusområdet ska bättre öppnas upp för allmänheten med park, torg, gångstråk och mer inbjudande arkitektur. De nya byggnaderna får lokaler i bottenplan längs huvudgatan med plats för publika och kommersiella verksamheter som exempelvis kafé, restaurang, perukmakeri eller annat som går i linje med sjukhusverksamheten. Med fler människor i rörelse väntas också tryggheten öka för dem som rör sig i området.

Samtidigt finns stora kulturhistoriska värden som är viktiga att bevara. Området är en provkarta på olika arkitekturstilar från invigningen 1896 fram till idag, och det ska även fortsatt ge karaktär åt platsen. I denna detaljplan finns sjukhusets äldsta byggnad, gamla kirurgen som nu används för administration, som kommer att bevaras och skyddas tillsammans med anatomiska teatern från 1950-talet.

Grönskan har också alltid varit en viktig del av sjukhusområdet, och grönskans hälsosamma effekter lyfts fram i detaljplanen. Förutom att parken ska bli tillgängligare både för vårdtagare, besökare och allmänhet arbetas även med grönska på balkonger, takträdgårdar, uteplatser och i små kvartersparker, så kallade pocketparker.

– Sjukhuset är viktigt för Malmö, en stor arbetsplats och en del av stadens identitet. Området har varit i ständig förändring sedan det byggdes och nu ska det utvecklas för att rymma framtidens avancerade sjukvård, säger Märta Stenevi.

– Investeringen i ett modernt sjukhusområde är en oerhört viktig välfärdssatsning. Det är glädjande att vi nu beslutat om en detaljplan för området som gör området till en integrerad del i stadsbilden där människor kan mötas i en tilltalande miljö, säger Sofia Hedén.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Artikelserien del 4: Från ruinens brant till lyckad rekonstruktion

Bolag Ett turbulent år. Så kan man sammanfatta året mellan 2019 till 2020 för Real Holding. Men de lyckades vända på skutan trots att rekonstruktionen tog mer än ett år att genomföra. Det läser du här mer om i Fastighetssveriges fjärde del i artikelserien om konkurser och rekonstruktioner vi minns.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige