Image

Fastpartners nya mål: 700 miljoner

Bolag Fastpartner väntade med att sätta upp nya mål till Q1-rapporten som kom i går: Målet är nu att i slutet av år 2016 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om minst 700 miljoner kronor. I Q1-rapporten uppgår det till cirka 625 miljoner kronor.
Publicerad den 29 April 2016

Målet för 2015, ett rullande förvaltningsresultat på 600 miljoner kronor nåddes. Fastpartner väntade sedan med att sätta upp ett nytt mål på grund av ett osäkert marknadsläge.

Övriga Q1-siffror:
# Hyresintäkterna uppgick till 316,3 (267,7) MSEK.
# Driftnettot uppgick till 194,7 (167,6) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 61,6 (62,6) procent.
# Förvaltningsresultatet uppgick till 140,4 (104,3) MSEK, per stamaktie 2,62 (1,96) kr.
# Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 625 (500) MSEK
# Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 15 984,7 (15 465,5) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 438,5 (633,0) MSEK.
# Resultat efter skatt uppgick till 388,7 (528,4) MSEK, per stamaktie 7,07 (9,77) kr.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY