Image

Fastpartner: 615 miljoner i rullande förvaltningsresultat

Bolag Fastpartner nådde sina mål för 2015. Det rullande årliga förvaltningsresultatet är nu uppe i 615 miljoner kronor, och fastighetsvärdet nästan 15,5 miljarder kronor.
Publicerad den 25 Februari 2016

2015 års siffror:

Hyresintäkterna ökade till 1 135,0 (920,8) miljoner kronor.

Driftnettot ökade till 771,0 (610,6) miljoner kronor, vilket gav en överskottsgrad om 67,9 (66,3) procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 524,5 (383,5) miljoner kronor, per stamaktie 9,79 (7,22) kronor.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 615 miljoner kronor.

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 15 465,5 (12 046,0) miljoner kronor.

Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 951,7 (283,6) miljoner kronor.

Resultat efter skatt uppgick till 1 206,7 (463,0) miljoner kronor, per stamaktie 21,88 (8,05) kronor.

Fastpartners mål om att ha ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 600 miljoner kronor vid utgången av år 2015 uppnåddes. Vid 2016 års ingång har Fastpartner ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 615 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 (3,50) kronor per stamaktie och en utdelning om 20 (20) kronor per preferensaktie.

Fastpartner har valt att avvakta med en ny målformulering avseende förvaltningsresultatet fram till årsstämman den 28 april 2016 på grund av osäkerheten kring många av de omvärldsfaktorer som just nu påverkar affärsklimatet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY