Image

Estea emitterar och noterar kapitalandelsbevis

Ekonomi/Finansiering Estea Sverigefastigheter 3 AB emitterar och noterar ytterligare en serie av kapitalandelsbevis på NDX. Emissionen har riktats till en begränsad krets investerare. Noteringsvolym för Kapitalandelsbevisen är 60 miljoner kronor.
Publicerad den 10 Maj 2016

Teckningskursen är 10 000 kronor per kapitalandelsbevis, (100 procent av nominell kurs).

Bolaget har sedan tidigare emitterat och noterat 126 miljoner kronor under samma låneprogram.

Totalt kan bolaget emittera upp till en miljard kronor under löptiden.
Den årliga räntan uppgår till 6,25 procent.

Estea Sverigefastigheter 3 AB utgör en alternativ investeringsfond och är ett helägt dotterbolag till Estea AB.

Bolaget äger per den 31 december 2015 fastigheter till ett sammanlagt värde om cirka 395 miljoner kronor.

Likviden skall primärt användas till en transaktion kommunicerad den 19 oktober 2015. Bolaget ingick då ett villkorat avtal om förvärv av en logistikbyggnad under uppförande i Hedenstorp, Jönköping. Tillträdet beräknas till senare i maj 2016.

I anslutning till framtagandet av kapitalandelsbevisen har; Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare, EY är revisorer med Ingemar Rindstig som ansvarig revisor, Avanza Bank är emissionsinstitut, Erik Penser Bankaktiebolag agerar likviditetsgarant på NDX och Intertrust Sweden AB företräder långivarkollektivet som låneagent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Så sätts rätt team med unikt rekryteringsarbete

Presenteras av Fastighetsägarna Service

Senast från Fastighetssverige Plus

Hetaste rekryteringarna under första kvartalet

Karriär Fastighetssverige har synat branschens hetaste rekryteringar under första kvartalet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige