Image
Ellinor Persson leder seminariet Fastighetskvinnan tillsammans med Susanne Åhlén, Fasticon Kompetens, Ann Bjurström, Arcona och Sara Östmark, Stenvalvet.
Ellinor Persson leder seminariet Fastighetskvinnan tillsammans med Susanne Åhlén, Fasticon Kompetens, Ann Bjurström, Arcona och Sara Östmark, Stenvalvet.

De leder Fastighetskvinnan

Fastighetskvinnan Ellinor Persson är moderator för fastighetsbranschens inspirationsseminarium nummer 1. Vid sin sida har hon en initierad branschpanel.
Publicerad den 13 Augusti 2018

Fastighetskvinnan hålls på Grand Hotel i Stockholm den 5 september. Du anmäler dig till seminariet här.

Det är ett heldagsseminarium om den kommersiella fastighetsmarknaden. Unikt för det här seminariet är att 90 procent av talarna är kvinnor – de manliga talarna är på scen enbart när det handlar om jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch - ett affärsseminarium som gör skillnad!

Dagen leds av en av Sveriges mest välrenommerade moderatorer – Ellinor Persson, med bakgrund på SVT och SR, sedan många år professionell moderator.

Med på scen kommer hon ha en expertpanel bestående av:

# Susanne Åhlén som sedan 2016 är vd för Fasticon Kompetens, branschens ledande kompetensförsörjningsbolag. Hon arbetade tidigare för Atrium Ljungberg i sex år, senast som Head of Leasing Retail. Dessförinnan var hon på Aberdeen, bland annat som Sverigechef för Centre Management.

# Ann Bjurström, avdelningschef och medlem i ledningsgruppen hos Arcona. Hon har arbetat för Arcona sedan 2011, år 2016 blev hon bolagets första kvinnliga affärschef och den 1 juli 2018 tillträdde hon rollen som avdelningschef och representant i Arconas ledningsgrupp. Hon är civilingenjör från KTH och har även arbetat för C&M Projekt, Projektgaranti och Energo.

# Sara Östmark, affärsutvecklingschef och vice vd på Stenvalvet. Hon har varit på Stenvalvet sedan bildandet av bolaget 2010 och arbetade dessförinnan med transaktioner och projektutveckling på Nordicom Sverige, som analytiker på Lundberg & Partners och fastighetscontroller på Realia.

Du ser hela programmet för seminariet Fastighetskvinnan här. Bland talarna återfinns bland andra Nordeas Annika Winsth, AP3:s Kerstin Hessius, Atrium Ljungbergs Annica Ånäs, HUI Researchs vice vd Emma Hernell och Skanskas Sverigechef Gunnar Hagman.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utvecklar vi ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13,5 miljarder kronor.

I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, utbildning, vård- och omsorg samt myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Fastighetsbeståndet är fördelat över hela Sverige. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kåpan Pe...

Läs mer om Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY